Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1018 Place d'armes

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Place d'armes
Inventarnummer 1018
Byggeår Samtidig med tilstøtende verker
Opprinnelig bruk Plass for oppstilling av tropper før utfall mot fenden og evt. eksersis (våpenplass)
Nåværende bruk Åpen (parkerings)plass/kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele Place d'armes
Vernebegrunnelse Place d'armes er et vesentlig element i et polygonalt festningsanleggs forterreng. På Kristiansten eksisterer dette festningselementet fortsatt. Inventaret har høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Festningsanlegget/-området som helhet har betydelige pedagogiske verdier i det festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig og lettfattelig måte.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Gruslagt flate som omfatter en ubestemt østre del av plassen mellom portkurtinen og Grüners redutt  

1700
På kart fra begynnelsen av 1700-tallet og fremover er graven tydelig bredere og kan defineres som en place d'armes.
1749
Grüners redutt (1032) omtales som en forhøyet del av Place d'armes. (NRA KGI 152)
1822
Etter festningens nedleggelse synes man å ha vurdert feltet som en åpen tomt for forsvaret og har oppført ulike magasinbygninger på dette området. En bygning (med 4 arker) (NRA B-324/Rosenvinge 1821) gjenfinnes på kart fra 1830 (NRA Havnedir-B-LII-I) og 1842 (NRA I-s-8).
1915
Et radio- og lysmagasin («Radiomagasinet») for Nordenfjeldske Ingeniørbataljon bygget på Place d'armes.
1918
Radiomagasin ble påbygget og Haubitsmagasinet oppført. Deler av plassen var på denne tid inngjerdet.
1940 - 1945
Haubitsmagasinet ble av tyskerne påbygget en vinklet fløy og brukt som fengsel i perioden 1940–1945.
1985
«Lottehuset» (tidl. omtalt Radiomagasinet) og Haubitsmagasinets påbygg ble revet

Ingen treff