Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1013 Hovedport

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Hovedport
Inventarnummer 1013
Byggeår 1746
Opprinnelig bruk Hovedport/inngang til festningsanlegget
Nåværende bruk Hovedport/inngang til festningsanlegget
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele Hovedporten med alle detaljer
Vernebegrunnelse Hovedporten ble oppført da festningen ble ombygget i i perioden 1745–1750. Portalen i kleberstein, portblader og hvelving er opprinnelige og godt bevart. Hovedporten. Den inngår i landets eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet, hvilket er med på å gi porten høy antikvarisk og militærhistorisk verdi, i tillegg til dens arkitektoniske egenverdi.
Murverk Taket i gangen gjennom festningsvollen danner et buet tønnehvelv i naturstein. Den lange gjennomgangen danner to «rom», et større, tilnærmet kvadratisk rom med forhøyet tak like innenfor hovedinngangen til festningen i øst. Rommet går over i en smalere gang med lavt tak i det videre løpet inn mot indre festning der tønnehvelvet hviler på en smal hylle øverst på sidevangene.  
Porter/åpninger De doble portbladene med halvbueformet topp er beslått med ca, 3 mm tykke jernplater. Det er en gangdør i det ene portbladet. Eldre inventarbeskrivelser viser at begge sider av 1013 Hovedporten har hatt dører eller vært avstengt med bom. Plasseringen av disse kan forventes å fremkomme ved bygningsarkeologiske undersøkelser.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Hvelvet åpning gjennom 1012 Portkurtinen, avsluttet med en tofløyet port ut mot festningsgraven. Hovedporten er lang og med buet løp der både tak og vegger i gjennomgangen er oppført av natursteinsmurer som er spekket og pusset. Inngangsportaler og omrammingen rundt disse er oppført i hhv huggen kvaderstein ut mot 1018 Place d'armes og i teglstein inn mot indre festningsområde. På østsiden grenser Hovedporten inn mot den første av en rekke murte kasematter som er bygget inn i 1010 Arnolds bastion.  

1746
Hovedporten ble bygget. Den erstattet tidligere port som ble fjernet da 1012 Portkurtinen ble forlenget ved festningsombygningen.
1752
Det ble laget speilmonogram av Frederik Vs kronede monogram i portens frontispis. (RK, boks 188, Dok 1111)
1938
En rekke murer på festningen utbedret som såkalt nødsarbeid. Hvilke murer dette gjaldt og om det berørte Hovedporten er imidlertid usikkert.
1993
Innvendig portomramning fornyet i sin helhet på grunn av store frostsprengningsskader.

Ingen treff