Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002 Dronningens bastion (halvbastion mot sydvest)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Dronningens bastion (halvbastion mot sydvest)
Inventarnummer 1002
Byggeår 1682–1684 Cicignon
Arkitekt Coucheron
Opprinnelig bruk Befestningsverk
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Halvbastion mot sydvest
Vernebegrunnelse Dronningens bastion er en del av den opprinnelige befestningen fra 1680-tallet. Den utgjorde sammen med Kurtinen 1003 og Kongens bastion 1004 hornverket foran Donjonen. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har derfor Dronningens bastion høy antikvarisk og militærhistorisk verdi.
Murverk Tidligere kalkmurte fuger har i nyere tid blitt spekket om med sement mens den eldre kalkmørtelen i stor grad antas å være bevart innover i fuger og kjernemur. Ytre fuger i sement utført som pølsefuger. Opprinnelig/tidligere utførelse er ikke klarlagt (2005). Rester etter piggtrådgjerde langs vollkronens utside.  
Murkrone Høy murkrone av jord/torv Fordypning hvor det i dag er plassert en eldre kanon.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Halvbastion i forlengelse av 1001 Den dobbelte tenaljen. Oppført som spekket gråsteinsmur med jordfylling i bakkant. Murens indre konstruksjoner er ikke avdekket. Festningsmurer av denne typen er vanligvis oppført som kistemurer, i noen tilfeller støttet opp med pillarer eller «kontreforter» i bakkant. Fundamentert på fjell. Enkelte deler av fundamentet er utbedret i nyere tid med betong.  

1682 - 1684
Halvbastionen inngikk i den opprinnelige befestningen av Donjonen.
1684 - 2006
Halvbastionen synes ikke å ha blitt konstruksjonsmessig endret siden den ble bygget, bortsett fra nyere forsterkning av fundament med betong i enkelte deler.
1803
Ut fra skriftlige kilder fikk denne delen av verkene nytt jordbrystvern. (NRA, Genstab.arkiv IX 372:A 10/4 1803)
1938
Utbedring av en rekke murer på festningen utført som arbeidsledighetstiltak, «nødsarbeid». Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.
2005
Jordmasser inntil ytre murfot fjernet.

Ingen treff