Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1006 Den lavereliggende tenaljen (sydvest; foran 1003 Kurtinen)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Den lavereliggende tenaljen (sydvest; foran 1003 Kurtinen)
Inventarnummer 1006
Byggeår 1745–1748
Opprinnelig bruk Per definisjon tilhører den lavereliggende tenaljen utenverkene; et fremskutt verk til støtte for hovedverket/-festningen
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele Den lavereliggende tenaljen.
Vernebegrunnelse Den lavereliggende tenalje ble bygget i perioden 1745-1748 som ytre verk til 1003 Kurtinen. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har Den lavereliggende tenalje høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Verket har også en betydelig pedagogisk verdi ettersom det forteller om festningens utvikling og oppbygning på en oversiktlig og lettfattelig måte.
Murverk Gråstein av forskjellige størrelser. Tidligere kalkmurte fuger er i nyere tid blitt spekket om med sement mens den eldre kalkmørtelen antas å være bevart i stor grad innover i fuger og kjernemur. Opprinnelig/tidligere utførelse av fuger ikke klarlagt (2005) Synlige kalkrester på steinene som kan indikere hvitting eller puss.  
Murkrone Murkrone av torv Vollens profil er avrundet og nedsunket i forhold til opprinnelig profil.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Spekket gråsteinsmur med jordfylling i bakkant. Murens indre konstruksjoner er ikke avdekket. Festningsmurer av denne typen er vanligvis oppført som kistemurer, i noen tilfeller støttet opp av pillarer eller «kontreforter» i bakkant. Fundamentert på fjell.  

1745 - 1748
Verket ble bygget i forbindelse med den store ombygningen av festningens nordfront.
1749
Kart med snitt av profiler og plan over festningen opplyser at den lavereliggende tenaljen er oppfylt. Tegningene indikerer imidlertid at murene ikke er helt ferdige på dette tidspunkt. (NRA KGI
1938
Utbedring av en rekke murer på festningen utført, som ledd i arbeidsledighetstiltak kalt «nødsarbeid». Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.

Ingen treff