Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1025 Storkasematt (Arnolds batteri, nord-østre hjørne)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Storkasematt (Arnolds batteri, nord-østre hjørne)
Inventarnummer 1025
Byggeår 1748 Major Knoff og F.J. Wilster (ing.)
Opprinnelig bruk Mannskapsforlegning/lager
Nåværende bruk Selskaps-/møtelokale
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele kasematten.
Vernebegrunnelse Arnolds batteri ble anlagt 1745–1748 og 1025 Storkasematt ble bygget inn i denne i 1748–1749. Som et viktig element i Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har kasematten høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier i der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig måte.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Teglstensgulv i fiskebensmønster lagt i sand med varmekabler  
Bæresystem Buehvelvet rom bygget inn i nord-østre hjørne av Arnolds batteri. Hvelvkonstruksjon av stein, gavlvegger av stein  
Vegger Kalkhvittede natursteinsoverflater. Rommet er innredet med grove tremøbler (langbord og stoler). Smidde lysekroner i tak og lampetter på veggene.  
Vinduer En vindusåpning med hvelvet overdekning, nyere beisede skodder  
Dører En hvelvet døråpning med nyere labankdør. Det står igjen hengsler etter en dør på innsiden av døråpningen  
Belysning Innlagt el.opplegg  

1748
Major Knoff og F.J. Wilster (ingeniør) fikk approbert forslag om å bygge bombefrie barakker på Kristiansten (Widerberg 2001:46, 496ff)
1751
Det ble imidlertid raskt oppdaget feil i bl.a. fundament-/grunnarbeidet, og Knoff, Wilster og murmester Banch måtte betale bøter, som ble brukt til å betale reparasjonene. (Widerberg 2001:350)
1755
Rösing (murer/mestersvenn) utbedret murerarbeidet på «bom[be]barakkene». (Widerberg 2001:46, 513)
1765
Barakkene beskrevet som delvis forfalne. Det samme gjaldt en del dører og vinduer. (NRA, Ingeniørvåpnet til 1940, Inventarium 1765)
1807
Reparasjoner ble foretatt på kasemattene. (Genstab.arkiv IX 372:A 10/4 1807)
1808
Fordekket (antagelig enkle «fredshus» av panelt stenderverk) på vollene ble tatt av Kasemattene ble istandsatt og forsynt med bord, benker og brisker. (NRA, Gen.stabens krigsarkiv, Avd. IX, eske 110, pk 12 1815)
1812
Inngangene ble rapportert «aldeles forfaldne». (NRA, Generalstab. arkiv, eske 372 Brev IXa 10/20 1812)
1826
Av fire kasematter ble to ikke nærmere angitte benyttet «av kommandanten til å ha fourage [fôr] i, de to øvrige til oppbevaringssteder for festningens brænde». De andre ble ikke nevnt.
1886
Kasemattene omtalt som «bombefrie barakker, forfalne, vedlikeholdes ikke».(Statens eiendommer)
1896
Kasemattene var forfalne, men under utbedring. (Statens eiendommer)
1913
Kasemattene karakterisert som en del av «fortet» og meldt å være i god stand. (Statens eiendommer)
1932
Alle kasemattene ble som i 1913 ansett som en del av fortet og vurdert å være i god stand.
1937 - 1938
Murkronen over kasemattene (Arnolds batteri og Kronprinsens bastion) ble blottlagt. Det ble lagt på mørtel og asfalt før jordmassene ble lagt tilbake. Det ble også lagt dreneringsrør.
1945
Kasemattenes dører og vinduslemmer var svært forfalne (FMU-Kristiansten 007, FMUs Arkiv/NHM)
1989
Festningsvollen over kasemattene ble forsøkt tettet med «Xpanditt» (trelags duk med leire som mellomlag). (Ramstad 2006)
1996
Store innsig fra tak/festningsvoll i alle kasemattene gjorde at det sto vann over gulvet og det var fuktskader. Kasemattene var stengt for publikum pga. dette. Festningenes jordsvoller ble tatt av, ny membrantekking ble etablert og jordvollene reetablert (jvf. inv.nr. 1021 for beskrivelse). Terrenget utenfor kasemattene (inne i retransjementet) ble senket for å få frem gamle stensatte avløpsrenner; som ble tilbakeført til original stand. Kasematten ble istandsatt innvendig, med kalkhvittet hvelving, nytt teglstensgulv i fiskebensmønster lagt i sand med varmekabler, samt ny belysning. (Ramstad 2006)
2005
Kasematten ble tatt i bruk som møte- og selskapslokale.

Ingen treff