Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1017 Festningsgraven (parallelt med festningsmurene/-vollene)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Festningsgraven (parallelt med festningsmurene/-vollene)
Inventarnummer 1017
Byggeår Samtidig med tilstøtende verker
Opprinnelig bruk Vollgrav
Nåværende bruk Park/kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele festningsgraven
Vernebegrunnelse Graven var uløselig element i et polygonalt festningsanleggs forterreng. På Kristiansten eksisterer til dels fortsatt dette festningselementet. Inventaret har høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Festningsanlegget/-området som helhet har betydelige pedagogiske verdier i det festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig og lettfattelig måte.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Forsenket terreng foran festningsmurene; i prinsippet et forsvarsverk som omgir alle polygonale festningers ytre mur/voll. På Kristiansten er graven opparbeidet fra spissen av Kronprinsessens batteri til Dronningens bastion, og omgir befestningen mot nord, øst og delvis mot syd.  
Vegger På nordvestsiden er graven avstengt mot forterrenget med traversmur og port (1016)  

1682 - 1684
Graven ble etablert som en følge av byggingen av festningens vollanlegg.
1745 - 1748
Graven ble lagt om på nordsiden av festningen som en følge av vollanleggets utvidelse og omforming.
1748 - 1812
Graven må antas å ha blitt ordinært vedlikeholdt.

Ingen treff