Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005 Haubitsmagasinet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Haubitsmagasinet
Inventarnummer 0005
Byggeår 1918–1919
Opprinnelig bruk kaldlager
Nåværende bruk lager/toalett
Antall etasjer 1,5
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Eksteriør og interiør, herunder spor av rominndeling på loft
Vernebegrunnelse Bygningen er ikke en del av selve festningsanlegget, men viser en typisk militær etterbruk av et festningsanlegg. I tillegg tjente bygningen som fengsel under annen verdenskrig som setter den i sammenheng med øvrige minner på Kristiansten. Bygningen har en enkel form med tidstypiske detaljer, som selv om det er skjedd endringer mht. dører og vinduer, fremdeles har et distinkt, militært preg.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Kjeller i søndre del under tilbygg. Ellers støpt gulv på grunn.  
Bæresystem Bærende teglkonstruskjon med etasjeskille og takkonstruksjon av tre. Ca. 150 mm høye bjelker av treverk, himlet med faspanel, og med gulv av ca. 23/ 95 mm pløyde bord.  
Vegger 1,5 steins teglvanger, murt og fuget med kalkmørtel. Ut- og innvendig pusset. Utvendig puss later til å være mer sementholdig. Platekledde trevegger i WC-anlegg i nordre del av 1. etasje. Det finnes en trukket hulkil med utenforliggende dryppkant oppunder takutstikk, og en avslutning ved raft på hver gavl som har en slak karniss-form. Forøvrig er bygningen svært enkelt detaljert, glattpusset og uten dekor.  
Vinduer Sidehengslede.  
Dører Porter av ca. 50 mm ramtrær, ut og innvendig panelt med faspanel – stående utvendig og diagonalstilt innvendig.  
Tak Takkonstruksjonen består av takstoler med undergurt opplagt i murverk, skråspenn herfra og opp til overgurt med innfesting ca. 2,7 meter over gulvnivå. Skråspennene er forbundet med overgurten ved bjelker ut til overgurtens oppleggspunkt på reim anlagt på topp knevegg. Videre er det lagt inn hanebjelke mellom overgurtene i skråspennenes øvre innfestingspunkt. Fra dette punktet og ned til dragere for etasjeskille henger i hver side et stålstag som bærer etasjeskillets dragere, slik at 1. etasje er søylefri. Konstruksjonene er boltet sammen.  
Annet El og VVS later til å være i god stand.  

1917
Tegninger av magasinet ble approbert, med seks porter og fire takvinduer mot vest. (RK Eiendomsarkiv, B227 Omslag A16)
1918 - 1919
Bygningen ble oppført i tegl med bærende etasjeskiller og takkonstruksjon i tre. Det var et trappeløp i hver ende av bygningen opp til loftet.
1918
Tegninger ble oversendt til A/S Jernbeton, Hegseth&Lie og arkitekt Kuning som skulle stå for oppføring av bygget. (RK Eiendomsarkiv, B227 Omslag A16) Bygningen skulle ha innlagt vann og kloakk, og hadde flere porter og færre takvinduer enn i 2006. Det ble satt opp gjerder rundt rundt dette og de to andre magasinene som lå ved siden av (RK Eiendomsarkiv b227/dok1337 A14)
1920
Sprossevegger satt opp for å atskille trappeløpene på loftet, samt i 1. etg ved den ene trappen. Loftet tatt i bruk som magasin for underoffisersskolen.
1940 - 1945
Ombygget til og nyttet som fengsel av den tyske okkupasjonsmakten. Midtgang i lengderetning med celler (17 mot nordøst og 15 mot sørøst) mot ytterveggene, klosetter og dusj i byggets østende. Her var det også trapp til 2. etg. som innholdt 24 celler på hver side av midtgangen. 22 vinduer innsatt med glass og jerngitter. Statens eiendommer sier at det i «søndre ende er innredet kjeller, ca. 50 m2 for fyrrom og brenselsrom». Samme sted opplyses det om «Tysk oppførte bygninger: Fengsel. Vinkelbygning 12 m bred, lengde etter midtlinjen 62 m i 1. etasje, med kjeller under nordre del. Bindingsverk med dobbelt panel, taket tekket med papp. Murte ovner med fyring fra korridoren.» Dette tilbygget sees på reguleringsplanen fra 1963 og på foto. (Statens eiendommer 1949)
1955 - 1956
Alle celler ble revet da bygningen ble ominnredet til magasin og kontorer. Det ble bygget to betongramper utvendig og fire trapper innvendig.
1979
Reguleringsplan viser at tilbygget til Haubitsmagasinet er vedtatt revet. Det fremgår også at magasinet og tilbygget mangler intern forbindelse. (Reg.plan r 0062, pr 03.05.1979)
1985
Tilbygget revet.
2000
De militærhistoriske foreninger flyttet inn i lokaler i vestenden av loftet. De ble innrømmet fri bruk av lokalene mot å bistå ved saluttering.
2006
Avtalen med De militærhistoriske foreninger utløper dette året.

Ingen treff