Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002, seksjon 10 - Romeriksfløyen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Romeriksfløyen
Inventarnummer 0002
Byggeår 1299 - ca. 1304
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 og behandles i samsvar med kulturminneloven § 3, jf. § 8.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsmur fundamentert på fjell
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger Fuget teglsteinsmur mot Borggården og øverste etg. mot vest. Bruddsteinsmur ellers.Trappegavl mot syd
Vinduer Firerams krysspost- samt toramsvinduer med blyglass mot Borggården. Fireramskrysspostvindu med ett- og to glass i rammen samt enrams nisjevinduer med ett glass, mot vest.
Dører Labankdør med lite vindu og svakt buet avslutning
Tak Saltak tekket med flat falset tegltakstein mot borggården og med enkeltkrum glaserttegltakstein mot vest
Piper En teglsteinspipe
Annet Jernankere i etasjeskillet mot Borggården med årstallet 1633

1299 - 1304
Oppført med kjøkken i søndre del av 1.etg.
1633
2.etg. og øverste del av 1.etg. revet og gjenoppbygget i nåv. form. I 2. etg. innredet stue ogkontor for stattholder og en stor sal, innredningen endret til 3 kontorer og korridor i 1640-årene
1825 - 1905
2.etg. benyttet som rustkammer i 2 store rom, i 1862 beskrevet som 1 stort rom. Fra ca. 1866ble hele fløyen benyttet som Rustkammer.
1825 - 1866
2 undervisningslokaler og 2 rom for Riksarkivet i 1.etg. Riksarkivet overtok snart hele etasjen(dvs. også kjøkkenet) pga. den store arkivavleveringen fra Danmark i 1822.
1905 - 1925
Reparert med nye trebjelkelag og ny takkonstruksjon. Arkitekt Holger Sinding-Larsen
1932 - 1963
Nyinnredet. Arkitekt Arnstein Arneberg
1976
Anretningskjøkken for Olavshallen innredet på loftet
1996
Innredet ventilasjonsrom på loftet
2009
Tak mot borggården lagt om med ny enkeltkrum takstein.

Ingen treff