Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0006 Nordre brohus

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Nordre brohus (tidligere Postdepartementets frimerkelager)
Inventarnummer 0006
Byggeår 1877
Opprinnelig bruk Lager
Nåværende bruk Transformator
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Omfatter ikke nyere innredning og transformator
Vernebegrunnelse Tidstypisk, liten bruksbygning med gode huggensteinsdetaljer. Interessant opprinnelse som belyser tidens enklere samfunnsforhold og en ellers ukjent side ved festningens mange funkjoner. Sammen med inv.nr. 5 er den symmetrisk utformet og danner ramme om Festningsporten.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon  
Vegger 1 1/2 steins teglsteinsvegg med avtrappet gesims. Østre langvegg er festningsmuren mot Kongensgate. Granittstein med årstallet 1877 over inngangen  
Vinduer To smårutete og svakt buete støpejernsvinduer med utvendig stålgitter, samt sålbenk og overinnramning av huggen granitt  
Dører Stålbranndør  
Tak Pulttak av tre på innvendig teglsteins hvelvkonstruksjon. Tekket med stålplater som imiterer krum takstein  

1877
Oppført som Post- og Marinedepartementets lager for frimerker mm. Se også inv.nr. 0005
1900
Installert transformator med standard inngangsdør i stål

Ingen treff