Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1054 Brønnhuset i Stallgården

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønnhuset i Stallgården/Almegården
Inventarnummer 1054
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Brønn
Vernestatus Fredet
Verneomfang Automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 og behandles i samsvar med kulturminneloven § 3, jf. § 8.
Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønnhuset i Stallgården/Almegården
Inventarnummer 1054
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Brønn
Vernestatus I, KML paragraf 4.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Overdekket brønn av gråstein. Overbygg med saltak tekket med skifer. Det er en luke i gavlen. Brønnen står på den skrå plenen ved mur, inv.nr. 1055. Brønnen har (hadde?) tilgang på vann gjennom en tunell fra dam på den andre siden av muren. Brønnen er ikke i bruk.

1862
Brønnen beskrevet som overbygget
1880
Overbygg fjernet og erstattet med stakitt
1893
Forsynt med overdekning
1932 - 1958
Brønnhuset ant. nyoppført eller bearbeidet til nåv. utseende
Brønn brent ned i fjellgrunnen

Ingen treff