Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0066 Festningens gymnastikksal

Oppført i år 1861 som gymnastikk- og fektelokale, beliggende i den sydlige ende av ytre festning. Bygget er i senere tid ombygget til kontorformål. Det består av en bærende teglsteinskonstruksjon, pusset og malt, med fasadedetaljer som kvaderpusset brystning, hjørne og vindusomramning. Det er en harmonisk bygning i meget klassisistiske nyrenessanseformer.

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og pilarer av bruddstein. Grunnmuren har sokkelgesims av huggen granitt.
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Armert betong
Vegger 2 ½ stens fuget teglmur med kvaderpusset brysning, hjørne og vindusomramning. Profilert hovedgesims i pusset tegl.
Vinduer Seksrams krysspostvinduer med tre glass i rammen og med rundbuet avslutning. Firerams krysspostvinduer med ett- og to glass i rammen og med rundbuet avslutning. Nyere to- og trerams vinduer i 2. etg. Takvinduer.
Dører Mot syd og nord tofløyet fyllingsportal med gangdør og med rundbuet enrams smårutet vindusfelt over. Mot øst og vest tofløyet fyllingsdør med rundbuet enrams smårutet vindusfelt over. Tofløyet fyllingsdør med rundbuet vindusfelt.
Tak Hovedfløyen er tekket med enkeltkrum flat falset tegltakstein. Sydfløyen er tekket med stålplater som imiterer enkeltkrum takstein.
Piper Ni teglsteinspiper.
Inventaropplysninger
Inventarnavn Festningens gymnastikksal
Inventarnummer 0066
Byggeår 1861
Arkitekt Schirmer og von Hanno
Opprinnelig bruk Gymnastikksal
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 2,50
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Opprinnelig hovedstruktur, nordfløy og senere tilbygget sørfløy, trappehus i søndre ende, gipshimling med stukklister i nordfløyen, bevart bevarte opprinnelige eller eldre dører, himlinger, paneler og listverk, materialbruk og overflater. Omfatter ikke senere innbyggete kontorvolumer i nordfløy og nyere etasjeskiller
Vernebegrunnelse Harmonisk bygning i meget klassisistiske nyrenessanseformer. Gedigne gamle inngangsdører i alle tre kortender og i sydøstre indre hjørne. Vinduer fornyet, ant. med opprinnelig oppdeling. Takvinduene er meget skjemmende, spesielt pga. bygningens fremtredende plassering.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og pilarer av bruddstein. Grunnmuren har sokkelgesims av huggen granitt
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Armert betong
Vegger 2 1/2 steins fuget teglsteinsmur med kvaderpusset brysning, hjørne og vindusomramning. Profilert hovedgesims i pusset tegl
Vinduer Seksrams krysspostvinduer med tre glass i rammen og med rundbuet avslutning. Firerams krysspostvinduer med ett- og to glass i rammen og med rundbuet avslutning. Nyere to- og trerams vinduer i 2. etg. Takvinduer.
Dører Mot syd og nord tofløyet fyllingsportal med gangdør og med rundbuet enrams smårutet vindusfelt over. Mot øst og vest tofløyet fyllingsdør med rundbuet enrams smårutet vindusfelt over. Tofløyet fyllingsdør med rundbuet vindusfelt.
Tak Hovedfløyen er tekket med enkeltkrum flat falset tegltakstein. Sydfløyen er tekket med stålplater som imiterer enkeltkrum takstein
Piper Ni teglsteinspiper

1861
Nordfløy oppført som gymnastikk- og fektelokale med bl.a. høy gipset himling, galleri, to garderober og to brenselskjellere.
1891
Den lille sal tilbygget mot syd i samme eksteriørstil som opprinnelige del.
1954 - 1955
Ominnredet til kontorer i 2 etasjer
1967 - 1969
Ominnredet for Forsvarets datasentral
1995
Nordfløyens tak omlagt og rettet opp med innsetting av nye takvinduer
2003
Bygningen betydelig innvendig ombygget til kontorformål. Det ble bygget et nytt dekke (en inntrukket mesanin) i øst/vest-fløyen, med en avstand til yttervegg på ca. 1,2 m. Dette for å bevare/tilgjengeliggjøre vinduene som bygger i hele rommets høyde. Nytt inngangsparti med sikkerhetstiltak og kommunikasjon vertikalt mellom etasjene ble etablert. I tillegg til ombygging av kjellerlokaler til møterom ble fasaderehabilitering, innvendige rehabiliteringer og fast inventar tegnet og beskrevet av HWR Arkitekter AS. Taket ble også lagt om med gjenbruk av takstein, og alle takvinduer ble fjernet. Lydproblematikk ble løst i samarbeid med tekstilkunstner Eline Medbøe Thoresen, som sydde bilder av gamle uniformer. Disse ble trukket på lydmatter som dekker større flater av ytterveggene.
2003 - 2007
Midlertidig bruk av Forsvarsstaben inntil det nye ledelsesbygget sto ferdig.
2010
Løsningen fra 2003 var tilfredsstillende så lenge det bare var én bruker i bygget. I 2010 var imidlertid Forsvarsstaben relokalisert i nytt ISL-bygg, og bygning 66 var delt mellom fire ulike brukere. Støyen mellom etasjene ble opplevd som sjenerende, og det var behov for å skjerme lokalene i 2. etasje ved å glasse inn mesaninen. Det var også behov for å etablere et sjefskontor med fasiliteter samt nytt HC-toalett i sydfløyen, etablere nytt møterom og ny rømningstrapp i vestfløy, etablere ny adgangskontroll i hovedtrappeløpet og bygge om ventilasjonsanlegg til balansert ventilasjon i begge etasjer.

Ingen treff