Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0028 Offisersstallen

Bygningen ble avhendet 2006.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Offisersstallen
Inventarnummer 0028
Byggeår 1891
Arkitekt Henrik Nissen
Opprinnelig bruk Stall
Nåværende bruk Stall
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Offisersstallen (Politistallen) i Myntgata og Ridehuset på Kontraskjæret er fredet i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 10. Bygningene forvaltes av Statsbygg og inngår i landsverneplan for Justis- og beredskapsdepartementet.
Vernebegrunnelse Tidstypisk bruksbygning med mange karakteristiske detaljer. Godt bevart utv., og i stor grad også innv.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av huggen granitt. Pilarer som er en betongforsterkning
Bæresystem Bærende teglsteinsmur/utmurt bindingsverk. Trebjelkelag mellom stall og høyloft
Vegger I 1.etasje 1 1/2 steins mur og 1 1/2 steins hullmur. I 2.etasje er ytterveggene av utmurt bindingsverk med fuget teglstein. To branngavler over tak. Funkjonelt betinget utv. dekor med hestehoder og hestesko
Vinduer I 1. etg. en-, to- og trerams vinduer tildels med buet avslutning. I 2. etg. i hovedsak trerams vinduer med ett glass i rammen
Dører Tre tofløyete labankporter, hvorav en har vindusfelt med svakt buet avslutning. Panelt dør
Tak Halvvalmet tak. Pulttak opp mot 2. etasjes yttervegg. Doble takstoler med sperrer. Taket tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper En teglsteinspipe

1930
Kjøpt av Staten og tatt i bruk som stall for Hærens Rideskole
1948
Østre ende ombygd til kontorer i 2 1/2 etg.
1955
Bibliotek innredet på loftet og garasjer i midtre del av bygningen
1972 - 1973
Bokser for hester ombygget og tatt i bruk igjen som stall av det ridende politi

Ingen treff