Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0048 Materialgården

Inventaropplysninger
Inventarnavn Materialgården
Inventarnummer 0048
Byggeår 1778-90
Opprinnelig bruk Bolig/ Lager
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele, inkludert tilbygget paradehall. Interiør: tilbygget paradehall 1. et. vestfløy m/ stukkhimlinger, og eldre synlige og skjulte bevarte opprinnelige dører, himlinger, paneler og listverk samt hvelvet kjeller.
Vernebegrunnelse Harmonisk og helhetlig anlegg der proporsjoner og detaljering later til å være fra forskj. epoker. Tidl. datering 1854 i HER er neppe riktig. Proporsjoneringen stemmer bedre overens med brakkestokkenes 1700-tallsformer. Dette understøttes både av innberetn. til Stortinget og av kartmaterialet. Detaljer i eksteriør og V-fløyens rike gipshiml. hører derimot hjemme i 2. halvdel av 1800-tallet og kan skyldes en modernisering og delvis fornyelse av sidefløyene. Dette kan stilmessig godt ha skjedd mellom 1862 og 1880. Når dette ikke fremkommer av de offentlige innberetningene, kan det skyldes at arbeidene er utført for private midler. Byggherre for endringene kan godt ha vært den mangfoldige og formuende ingeniørdetasjementsjef (1862–1882) Johannes Klingenberg (jf. Norsk biografisk leksikon). Arkitekt-attribuering for paradehallen baserer seg på 4 alternative utkast av samme arkitekt i Riksantikvarens arkiv.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur. Hvelvet kjeller med gulv som er støpt på kult
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 2 steins pusset og malt teglsteinsmur. Vestfløyen har opphøyde gavler
Vinduer En- og toramsvinduer. Krysspostvinduer med fire og seks rammer. Div. takvinduer
Dører Tofløyete fyllingsdører med vindusfelt. Tofløyet port med rundbuet avslutning panelt i fiskebensmønster
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper En teglsteinspipe

1778 - 1790
Oppført som materialgaard (Kart:1778: «Den gamle Materialgaard», 1790: «Fortification. Mat. Huus og Gaarder», 1793: «Nye Materialgaard».)
1825
Omtalt som «Materialgaarden ved Paradepladsen» i motsetning til «Den gamle Materialgaard» (i Prinsessens bastion). Inneholdt ingeniørbolig i vestre fløy, sidebygning mot nord, østre fløy med ingeniørdetachementets material- og redskapslager, søndre fløy med 2 «Materialbeholdninger» og et sprøytehus. Bare vestre fløy i hel mur, resten i delvis utmurt bindingsverk.
1842
Som før, men spesifisert verksted og «Udhuse» i nordfløyen og 2 «Material-Kontoirer» i sydfløyen
1862
Omtalt uten endringer. Bolig for detasjementsjefen
1867
Paradehall tilbygd på nordsiden (arkitekt A.F.W. von Hanno?). En eller flere sidefløyer ant. ombygd samtidig med anlegget av paradeplassen eller ca.1863.
1880
Hele anlegget beskrevet som oppført i hel mur. Antall værelser i vestre fløy økt fra 8 til 10 inkl. kjøkken, i nordfløy bolig for arbeidsformann samt snekkerverksted og materialbod, 4 kontorer i sydfløy.
1962 - 1964
Overtatt av FBT og innredet til kontorer, kantine innredet på loftet

Ingen treff