Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0025 Høymagasinet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Høymagasinet
Inventarnummer 0025
Byggeår 1845
Opprinnelig bruk Høylåve
Nåværende bruk Utstilling/ Informasjon
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Opprinnelig hovedstruktur med takkonstruksjon og innvendige vegger
Vernebegrunnelse Bindingsverkshus med sjeldent gjennomført mønster i trekonstruksjoner og utmuring. Takkonstruksjonen avansert for sin tid (utviklet i Frankrike av Camille Polonceau for jernbanen Paris – Versailles, publisert første gang i 1840) og viser hvordan man også i Norge var godt orientert om de siste nyvinninger på området. Godt bevart uten vesentlige ombygginger. Deler som bør sikres ved fredning: Eksteriør: Hele. Interiør: Hele.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsmur og steinpilarer  
Bæresystem Bærende utmurt bindingsverk  
Vegger Utmurt bindingsverk med skråstivere i diagonalmønster. Utmuringen i mønstermurt tegl  
Vinduer Enrams hengslete lemmer panelt i fiskebensmønster  
Dører Tofløyete labankporter, utvendig panelt i fiskebensmønster  
Tak Saltak med åser understøttet av en Polonceau fagverkkonstruksjon i tre og stål, tekket med flat falset tegltakstein  

1975
Planlagt revet i forbindelse med restaurering av terrenget
1985
Istandsatt av Byantikvaren i Oslo
Takkonstruksjonen forsterket med tverrgående dragere

Ingen treff