Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0651 Luftetårnet/kloakkanlegg

Inventaropplysninger
Inventarnavn Luftetårnet
Inventarnummer 0651
Byggeår 1939
Opprinnelig bruk Kloakkrenseanlegg
Vernestatus Fredet
Vernebegrunnelse Saklig og diskret utforming. Historiefortellende om en av de mange ledd i festningens historie, i dette tilfellet tidlig miljøvernhistorie.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Tårnet er av betong forblendet med naturstein. Brystningen er tekket med skråstilte skiferheller

1939
Oppført som luftetårn for kloakkrenseanlegget
1949 - 1950
Tårnet kledd med naturstein for å harmonere med murverket i Kronprinsens bastion (løsningen konferert med arkitekt Arnstein Arneberg).
1978
Tilbygg til tårnets østside revet, og tidligere tildekket mur kledd med naturstein som det øvrige

Ingen treff

Fant du det du lette etter?