Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0042 Forbrenningsovnshuset

Inventaropplysninger
Inventarnavn Forbrenningsovnshuset
Inventarnummer 0042
Byggeår 1932
Nåværende bruk Forbrenning/ Makulering
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør ikke fredet.
Vernebegrunnelse Enkel liten bygning i velformet tilpasningsarkitektur.
Inventaropplysninger
Inventarnummer 0042
Nåværende bruk Forbrenning/ Makulering
Ant. etg. 1
Vernestatus I
Vernebegrunnelse Enkel liten bygning i velformet tilpasningsarkitektur. Deler som bør sikres ved fredning: Eksteriør: Hele.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Ringmur av betong
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon
Vegger 1 steins pusset og malt teglsteinsmur
Vinduer Torams smårutete vinduer
Dører Stålbranndører
Tak Pyramidetak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper En teglsteinspipe og en stålpipe

1930
Ant. oppført som del av kloakkanlegget. Byggeanmeldt i 1932 (Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten mangler opplysninger).
1968
Installert forbrenningsanlegg

Ingen treff