Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0064 Artillerikasernen

Oppført i 1908 i den sydlige ende av ytre festning. Bygningen ble opprinnelig brukt til forlegning, men ble i 1945 ominnredet til kontorer. Bygningen er en teglsteinskonstruksjon, pusset og malt, og med forhøyede gavler og tak tekket med tegltakstein. Utformingen av bygget er resultat av en arkitektkonkurranse i 1908, hvor det ble forsøkt å tilpasse festningstradisjonen med stilformer fra Christian IV's tid.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Artillerikasernen
Inventarnummer 0064
Byggeår 1908
Arkitekt Olaf Nordhagen
Opprinnelig bruk Forlegning
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 3,5
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hovedstruktur m/ midtkorridor og trappehus samt synlige og skjulte bevarte opprinnelige dører, himlinger, paneler og listverk.
Vernebegrunnelse Gjennomtenkt utforming forsøkt tilpasset festningstradisjonen med stilformer fra Christian IV's tid. Resultat av arkitektkonkurranse 1908. Forholdsvis godt bevart med opprinnelig struktur med midtkorridorer i behold, i østre del av 1.etg. også opprinnelige dører. 3 trappehus opprinnelige. 3 utgangsdører ant. opprinnelige, delvis også vinduer mot nord.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundament og pilarer av betong. Grunnmur og sokkelgesims av huggen granitt. Etasjeskiller: Armert betong i korridor og trapperom, ellers trebjelkelag.
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Armert betong.
Vegger 2 steins pusset og malt teglsteinsmur. De to tverrstilte fløybygningene har forhøyete gavler.
Vinduer Torams smårutete, fire og seksrams smårutete krysspostvinduer.
Dører Mot vest og øst enfløyet fyllingsdør med smårutet vindusfelt. Mot nord åtte tofløyete garasjeporter samt tofløyet fyllingsdør med rundbuet avslutning.
Tak Midtrisalitten har saltak med tverrstilt valmet takoppbygg over trappehus. Siderisalittene har saltak med forhøyete gavler. Takene er tekket med flat falset tegltakstein unntatt betongtak over garasjeanlegg på nordfasaden som er beslått med blikk.
Piper To teglsteinspiper.

1908 - 1909
Oppført med kjøkken, spisesal, matbod, bad, bryggerhus mm. i kjelleren, 14 rom i 1.etg., 15 rom i 2.- og 3.etg., midtkorridorer, 8 rom og 1 stor sal i loftsetasjen (i 1930 her to leiligheter). 3 trapperom med jernbetongtrapper.
1945 - 1946
Ominnredet til kontorer
1951
1.etg. på nordfasade utbygd noe for å gi plass til garasjer med kontorer over
2003
Bygningen rehabilitert og ombygget til kontorer av HWR Arkitekter AS. Nytt og sikkert inngangsparti ble etablert sammen med vaktrom og kantine i underetasje. Innvendige rom ble i hovedsak beholdt i sine opprinnelige størrelser (kasernerom) og loftsrom ble tatt i bruk som kontorer. Opprinnelige farger i interiøret ble tilbakeført og det ble lagt vekt på å opprettholde opprinnelige romhøyder. Ventilasjonssystemet var et pilotprosjekt med bruk av trapperom og korridorer som føringsvei, uten egne kanaler.
2003 - 2007
I bruk for Forsvarets ledelse frem til det nye ledelsesbygget sto ferdig.
2007 - 2013
I bruk for FMGT m.fl. Ventilasjonsanlegget modifisert med nye kanalføringer i korridorer og kontorrom.

Ingen treff