Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0038 Forsvarsdepartementet

Bygningen ble oppført i 1834 som kontorbygg for bl.a. Kommandantskapet, Ingeniørbrigaden og Generaladjutanten. Sannsynligvis tegnet av ingeniørkaptein Michael Smith Arentz, beliggende med hovedfasaden mot myntgata. Bygningen er oppført som teglsteinskonstruksjon på granittsokkel, med valmtak med skifer. Formodentlig er få deler av de monumentale fasadene eldre enn 1920. Bygningen huser i dag forsvarsdepartementets kontorer.

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur med granittsokkel utvendig.
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag, unntatt på de murte hvelvene.
Vegger 2 steins pusset og malt teglsteinsmur, minkende til 1–1 1/2 og 1 steins mur oppover i bygget.
Vinduer Bakgården har to- og treramsvinduer med innvendig stålgitter i 1.- og 2. etg., forøvrig to- og trerams samt krysspostvinduer med utvendig stålgitter i 1.- og 2.etg.
Dører Ståldør mot Myntgaten. Mot bakgården tre stålbranndører.
Tak Valmtak tekket med skifer.
Piper En teglsteinspipe.
Inventaropplysninger
Inventarnavn Den militære kontorbygning
Inventarnummer 0038
Byggeår 1834
Arkitekt Michael Smith Arentz
Opprinnelig bruk Kontorer
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 4
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør:Hovedstruktur, inngangshall, 3 trapperom 1898-99, sal i 4. et. vestfløy (rom 428) med himling og dekor, dør til kantine 1. et. vestfløy.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur med granittsokkel utvendig
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag, unntatt på de murte hvelvene
Vegger 2 steins pusset og malt teglsteinsmur, minkende til 1–1 1/2 og 1 steins mur oppover i bygget
Vinduer Bakgården har to- og treramsvinduer med innvendig stålgitter i 1.- og 2. etg., forøvrig to- og trerams samt krysspostvinduer med utvendig stålgitter i 1.- og 2.etg.
Dører Ståldør mot Myntgaten. Mot bakgården tre stålbranndører
Tak Valmtak tekket med skifer
Piper En teglsteinspipe

1834
Oppført som kontorer for bl.a. Kommandantskapet, Ingeniørbrigaden og Generaladjutanten. Sannsynligvis tegnet av ingeniørkaptein Michael Smith Arentz.
1864 - 1865
Bygningen ble utvidet, ihvertfall vestover, av arkitektene Schirmer og von Hanno. Et fotografi fra 1860-årene viser kvaderpuss med en annen utforming enn dagens, og at bygningen strekker seg lenger mot vest enn etter endring i 1898–99.
1898 - 1899
Forlengelsen av Kongens gate medførte at gavlveggen mot vest måtte rives. Bygningen fikk isteden en fløy mot sør — omtales som både syd- og vestfløyen — langs Kongens gate. Fasaden ble også bygget om: Trolig ble all fasadepuss (inkludert kvaderpuss-sokkelen) hugget ned i 1898, og bygningen fikk ny, rikt utsmykket fasade etter tegninger av ark. Christian Fürst. (Kvaderpussen og vinduene i den høye førsteetasjen er ulike på fotografiet av Schirmer/von Hannos fasade fra 1860-tallet og fotografier av Fürsts fasade fra 1898–99.) Bygningens nye ytre avgrensning overensstemmer med dagens bygning, men den stod nå med en historiserende fasade.
1920 - 1930
Fürsts fasade ble igjen endret, antagelig under nyklassisismen på 1920-tallet. Hvem som var arkitekt for denne ombyggingen, er så langt ukjent. Fürsts fasade ble imidlertid ikke hugget ned i sin helhet: På nordfasaden er kvaderpuss-sokkelen bevart, mens fasaden videre oppover er endret. Av østfasaden er gesimsen bevart, med tannbord og eggstav samt veggpuss. Grensen mellom 1898 og 1920-tallet avtegner seg klart i materialbruken. Av vestfasaden er den høye førsteetasjen med kvaderpuss bevart av 1898-fasaden. Av tidligere faser — 1838 og 1865 — er derimot intet bevart. Antagelsen er at alt over den høye kvaderpussete førsteetasjen ble avhugget på gatefasadene, med unntak av østgavlen, mens bakgården ble beholdt. Bakgårdsfasadene antas å ha blitt hugget en gang på 1960/70-tallet og erstattet med mursement — kanskje samtidig som nabobygningen Armeens depot ble pusset om. Begge bygningenes fasader stod i 2012 med en akryldispersjonsmaling og bakgårdsveggene var påført glassfiberduk.
1948 - 1975
Lokaler for militære overkommandoer
1975 - 1987
Lokaler for Norges Bank
1987 - 2007
Lokaler for Forsvarsdepartementet
2012
Fasade- og takarbeider igangsatt. All puss i bakgården hugges. Buestikk og bærejern over vinduene restaureres, ny puss og veggene påføres kalkmaling. All puss mot Kongens gate hugges. Balkongen restaureres med nye bærejern. Det var store skader og det ble skiftet mer enn 500 enkeltsteiner. Trekninger av betong ble trukket med ny kalkpuss. Ny kvaderpuss. Fasaden mot Myntgata er i bedre tilstand enn i Kongens gate. En geims ble hugget i sin helhet da denne var lagt utenpå muren uten er å være i forbandt. Ny gesims ble etablert, i forbandt med eksisterende murverk. Stedvis ny kvaderpuss og all plan puss ble hugget. Taket legges om i sin helhet mot Myntgata med ny papp og gjenbruk av skifer. Øvrige tak restaureres med innlapping av skifer ved takfot og enkeltsteiner. På grunn av mangel på Vossaskifer suppleres det med Altaskifer på mindre takflater. Ny renner og nedløp.
2012
Lokaler for Forsvarsdepartementet.

Ingen treff