Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0062 Hovedarsenalet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Hovedarsenalet
Inventarnummer 0062
Byggeår 1859
Arkitekt Schirmer og von Hanno
Opprinnelig bruk Arsenal
Nåværende bruk Museum
Ant. etg. 3
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hele m/ særskilt vekt på opprinnelig hovedstruktur og materialbruk inkludert trapper og trappehus.
Vernebegrunnelse Sammen med inv.nr. 65 og 60 stort tenkt monumentalanlegg i historisme inspirert av middelalderske borgformer med hjørnetårn med kraftige borggesimser. Utbygget i etapper, men helhetsplan for hel karrè ikke fullført. Festningens mest monumentale anlegg fra 1800-tallet. Godt bevarte hovedstrukturer og innvendige konstruksjonssystemer der de fleste nyere innredninger er innpasset innenfor de opprinnelige elementer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundament og grunnmur av bruddstein. Sokkelgesims av huggen granitt
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger Fuget teglstein, innvendig forsterket med bueslag over hver åpning i veggene. Årstall og monogrammer i huggen granitt over oppr. porter: 1) Mot nord: Oscar II 2) Mot vest: «1859» 3) Mot øst: «1859»
Vinduer Enrams smårutete støpejernsvinduer med svakt buet avslutning. I 3. etg. enrams smårutete vinduer av tre. Enkelte runde smårutete støpejernsvinduer i behold.
Dører En- og tofløyete lettmetalldører med glassfelt. Tofløyete labankporter utvendig panelt og beslått med stålplater
Tak Midtbygget har saltak. De to tårnene har pyramidetak. Fløybygningene har saltak med forhøyete gavler. Alle tak er tekket med enkeltkrum tegltakstein.

1859 - 1866
Sydfløy oppført 1859–1860, vestfløy 1862–1863, østfløy 1865–1866
1880
I bruk som hovedarsenal, medisinaldepot og batterihus
1891 - 1893
Reparasjoner utført og en del nye gulv innlagt
1939
Heiser installert i magasinene
1978
Ominnredet for Forsvarsmuseet. Arkitekt Ola Kielland Lund. Kontorer i 3.etg., aula i vestfløy, forøvrig store utstillingshaller med synlige, opprinnelige konstruksjoner.
Kontorer innredet i 3.etg. for Forsvarets, senere Statens kantiner

Ingen treff