Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0039 Armeens depot

Inventaropplysninger
Inventarnavn Armeens depot
Inventarnummer 0039
Byggeår 1832
Arkitekt Ingeniørkaptein Michael Smith Arentz
Opprinnelig bruk Magasin
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 3
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hovedstruktur m oppr. takkonstruksjon, innvendige etasjeskiller og støttesystem av trekonstruksjoner i hele bygget, inngangshall hovedport, trapperom bakgård m/ oppr. vinduer
Vernebegrunnelse Harmonisk og velformet empirebygning av høy arkitektonisk kvalitet. godt bevart opprinnelig eksteriør.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundamenter av bruddstein og betong. Betong også i pilarer. Bruddsteinsgrunnmur. Liten kjeller av betong
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 2 steins pusset og malt teglsteinsmur
Vinduer 1. etg. har torams smårutete vinduer tildels med innvendig stålgitter. 2. etg. har firerams krysspostvinduer. 3. etg. har firerams smårutete krysspostvinduer.
Dører Mot Kirkegata fyllingsportal med rundbuet smårutet vindusfelt over og med tofløyet gangdør. Mot Myntgata tofløyet smijernsdør. Trappehuset i bakgården har en stålbranndør.
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper Fern teglsteinspiper

1842
I bruk som depot for armeens munderingsstykker
1862
I bruk som depot og kontor for Armeintendanten
1911
I bruk som magasin for Intendanten
1917
Heisrom tilbygget midt på gårdsfasaden. Senere revet?
1957
Kontorer m.m. innredet i 3.etg.
1963
Flere kontorer innredet i 2.etg. 1.etg. ombygget for kantine og kontorer
1987
Kontorer for Forsvarsdepartementet
En del kontorer m.m. innredet i 2.etg.

Ingen treff