Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0036 Daghuset

Inventaropplysninger
Inventarnavn Renseanleggets daghus
Inventarnummer 0036
Byggeår 1932
Opprinnelig bruk Ant. del av kloakkrenseanlegg
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør ikke fredet.
Vernebegrunnelse Godt lite eksempel på tilpasningsarkitektur fra sin periode. Dersom bygningen er oppført for kloakkrenseanlegget, representerer den tidlig miljøvernhistorie.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bygningen er tildels fundamentert på muren langs Kongensgate
Vegger 1 steins pusset og malt teglsteinsmur
Vinduer Torams smårutete vinduer
Dører Panelt dør mot øst. I muren langs Kongensgate, tofløyet smijernsport og stålbranndør som leder inn i kloakkrenseanlegget.
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper Stor luftekanal av blikk over tak

1930
Antagelig oppført som del av kloakkrenseanlegget (byggemeldt 1932) og muligens samtidig med inv.nr. 42 som er i samme stil (Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune mangler opplysninger).
1994
Overtatt av Forsvaret fra Oslo kommune

Ingen treff