Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0018 Det lange røde hus

Bygningen ble oppført i 1774 som artillerimagasin, beliggende på indre festning. Den ligger plassert opp mot og sammenbygd med 1063 Nordre kurtine, som opprinnelig var del av festningens hovedvoll. Artilleribygningen «Det lange røde hus» er en tidstypisk bruksbygning fra 1700-tallet, oppført i utmurt bindingsverk, og hvor den innvendige muren med støttepillarer (kontreforter) er innbygget i huskonstruksjonen. Bygningen har i senere tid blitt ombygget til kontorvirksomhet, og senere til besøkssenter.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Artilleribygningen, «Det lange røde hus»
Inventarnummer 0018
Byggeår 1774
Opprinnelig bruk Magasin
Nåværende bruk Informasjon/ Kontorer/ Utstilling
Ant. etg. 2,50
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Indre hovedstruktur, Innvendige etasjeskiller og støttesystem av trekonstruksjoner i hele bygget, festningsmur og rester av sortiport i kjeller østre del (luke i gulvet)
Vernebegrunnelse Tidstypisk militær bruksbygning fra 1700-tallet. Meget verdifull opprinnelig sammenheng med den unike bygn. inv.nr. 19. Nordre kurtines innsidige pilarsystem ligger åpent i 1.etg.'s interiør.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og fundament av bruddstein
Bæresystem Utmurt bindingsverk. Trebjelkelag og armert betong
Vegger Utmurt bindingsverk med fuget teglstein
Vinduer Mot nord toramsvinduer med tre glass i rammen. Forøvrig i hovedsak en- og torams smårutete vinduer samt støpejernsluker/nyere Velux GVO vinduer med lignende utseende i taket.
Dører Tofløyet fyllingsdør mot syd. Enfløyet fyllingsdør mot vest. Smijernsluke til sortiegangen, ved foten av nordre kurtine.
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein.

1774
Oppført som artillerimagasin med kjørebane for kanoner i 2. etg. mellom inv.nr. 19 og Kronprinsens bastion
1862
Materialmagasin for Arsenalet, i 1880 benyttet av Pontonvesenet og fengselet
1896
Innredet til bruk som depot for 2. Brigades 1. korps' landevernsbataljon
1973
Innredet til kontorer for Riksantikvaren. Gjenmuring av porter. Inndeling i små kontorer i 2. etg., 2 store rom og vestibyle i 1. etg.
1992
Informasjonssenter for festningen og kontorer
1834
Vestre del revet for å gi plass til Sortieporten som ble bygget 1834. Veien ble lagt ut gjennom porten og ned mot Kontraskjærets bygninger.
2008
Infosenteret nedlagt fra 1. september 2008. Samtidig ble Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) etablert som ny organisasjon i Forsvaret, bestående av kommandantskapene på festningene (herunder informasjonssenteret på Akershus), Forsvarsmuseet og Forsvarets musikk. FAKTs ansikt utad på festningen skulle utgjøres av det gamle informasjonssenteret, omformet til et moderne besøkssenter – i henhold til helhetsplanen for indre festningsområde, som tilstreber økt sivil bruk, publikumsrettede aktiviteter og økt kunstnerisk virksomhet.
2009
Første etasje rehabilitert innvendig. Omgjort til besøkssenter i vestre del, mens østre del ble innredet som foredragssal. Store deler av den eksisterende utstillingen i det gamle infosenteret ble fjernet.

Ingen treff