Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0056 Tyskerbrakken/depotbygg

Bygningen ble revet 2004.

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Tyskerbrakken
Inventarnummer 0056
Byggeår 1940
Opprinnelig bruk Antatt forlegning
Nåværende bruk
Ant. etg. 1
Vernebegrunnelse Eneste gjenværende tyskerbrakke i sentrale deler av Oslo og som det tidligere var mange av i festningens nærhet (fortrinnsvis på Grev Wedels plass). Til tross for annen opprinnelse utgjør den et meget historiefortellende element fra en periode som ikke lenger har mange kulturminner på festningen. Opprinnelig utforming forholdsvis godt bevart.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Betong fundament og pilarer. Kjeller under søndre del har gulv støpt på kult, vegger og tak av betong belagt med tresonittplater. Garasje under nordre del har vegger av pusset leca og platehimling.  
Bæresystem Elementbrakke  
Vegger Prefabrikerte lemmer. En seksjon består av en lekteramme med papp eller porøse trefiberplater, inn og utvendig panelt med faspanel  
Vinduer Originale brakkevinduer, bestående av toramsvinduer med tre glass i rammen  
Dører Dører, inn- og utvendig panelt med smalt faspanel i fiskebensmønster  
Tak Saltak med prefabrikert takstolkonstruksjon tekket med blikk med takpapp over  
Annet De furufinerte dørene ble satt inn i april 1952 i forbindelse med gjenoppsettingen  

1940 - 1945
Oppført som tyskerbrakke på Hovedøya
1951 - 1952
Revet og fraktet på flåter til festningen. Gjenreist delvis som kontorbrakke. Senere brukt som arkiv
1996
I bruk som spise- og garderobebrakke for festningens vedlikeholdstjeneste

Ingen treff