Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0046 Midtre brakkestokk

Inventaropplysninger
Inventarnavn Midtre brakkestokk
Inventarnummer 0046
Byggeår 1744
Opprinnelig bruk Forlegning
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør ikke fredet.
Vernebegrunnelse Enkel, harmonisk forlegningsbygning av tradisjonell, militær form (jf. f.eks. Nyboder i København). Danner sammen med de opprinnelig identisk utformete og innredete inv.nr. 45 og 47 en verdifull gruppe med markante former fra 1600- og 1700-tallet. Interiørene sterkt preget av en meget skiftende historie som har etterlatt lite av eldre detaljer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 1 1/2 steins pusset og malt teglsteinsmur
Vinduer Toramsvinduer med tre glass i rammen. Takvinduer
Dører Ramtredør med innfelt panel i fiskebensmønster og et lite smårutet vindusfelt. Tofløyet fyllingsdør med vindusfelt
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper To teglsteinspiper

1744
Oppført som mannskapsforlegning
1825
Tidligere ominnredet til 4 større arbeidssaler for militære håndverkere
1862
I bruk som tilskjærerverksted og kontorer
1880
I bruk som undervisningslokaler
1910
Ominnredet til kontorer for forskjellige militære avdelinger, endring av innganger, riving og oppsetting av vegger og piper m.m.
1948
Overtatt av FDIVI (FBT VIKEN)
1953
Kontorer innredet på loftet
1962
1.etg. innredet til småkontorer, en del endringer på loftet

Ingen treff