Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0011 Snekkerbrakken

Snekkerbrakken på festningens nordside og ble reist av tyskerne etter ulykken i 1944. Den er en rektangulær trebygning i én etasje med slak takvinkel, typisk for tyskerbrakker. Bygningen har hatt skiftende bruk opp gjennom årene og har gjennomgått en del bygningsmessige endringer; senest i 2015 ble den totalrehabilitert og bygd om til selskapslokale.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Snekkerbrakken
Inventarnummer 0011
Byggeår 1940-45
Opprinnelig bruk Ukjent, mulig forlegning.
Nåværende bruk Restaurant
GAB-nr Grunnflate 270m2
Ant. etg. 1
Vernestatus Verneklasse 0

 

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundamentert på søyler av teglstein. Søylene består av ½ steins mur. Som fast fundament under søylene er det brukt hellesteiner. Søylenes tykkelse er 20”x20”. På østsiden er det en tørrstablet mur av skiferheller mellom søylene.
Vegger Bygningen er konstruert som en lemmebrakke, utvendig kledd med vestlandspanel. Innerveggene har stående faspanel.
Vinduer Bygningen har to- og trefags krysspostvinduer med isolerglass. Str: 100x140 cm og 155 x 140 cm.
Dører Enfløyede panelte ytterdører i begge gavlveggene. Mot sør har døren et sprossedelt vindusfelt i øvre det og et lite takutstikk over. Mot nord er vindusfeltet i døren dekket med en plate.
Tak Sort platetekket tak med en pipe av pusset tegl. Renner og nedløp av plastbelagt stål.
Trapper, balkonger etc. Totrinns murtrapp på sørsiden, enket ettløps tretrapp med repos på nordsiden.

1940 - 1945
Oppført av tyskerne. Etter eksplosjonen og fram til krigens slutt ble bygningen brukt som vaktbrakke (Litleskaret).
1945 - 1960
Bygningen ble brukt som verksted/ snekkerbrakke i forbindelse med restaureringsarbeidet etter eksplosjonen. Elektrisk strøm ble ført via stolper fra Sverresborg, over jernbanelinjen og videre over vollene og fram til snekkerbrakka. Linja ble stående fram til 1982 da den ble lagt i jordkabel fra Ingeniørbygget. (Litleskaret).
1960
Inneholdt distriktsingeniørens vedlikeholdsverksted, rom for Divisjonsmusikken samt leilighet for en av distriktsingeniørens faste snekkere. (Bygningen ble besluttet revet, funksjonene skulle flyttes til 0020, men rivingen ble aldri iverksatt).
1969
Bygningen ble malt (ref. 12.11.1969, Ras arkiv)
1990
Modernisert innvendig med innredning av kontorer. Vinduene ble skiftet.

Ingen treff