Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0013 Ingeniørbygningen

Ingeniørbygningen ligger i nordøstre del av festningen, ved Ballasttangens bastion. Den er en teglbygning bestående av et hovedvolum i tre etasjer og et sidevolum mot nordre langvegg i to etasjer samt altan. Hovedvolumets øverste etasje er tilbygget i forbindelse med istandsettelse etter eksplosjonen i 1944, mens sidevolumets opprinnelige altan (2. etg.) er innbygget og altanfunksjonen lagt til taket av den delen som nå er innebygd. Bygningen har slettpussede vegger med hjørnelisener og horisontale bånd som markerer etasjeskiller.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ingeniørbygningen
Inventarnummer 0013
Byggeår 1917
Opprinnelig bruk Bolig og kontorbygg
Nåværende bruk Kontor
GAB-nr 139856953 Grunnflate 227m2
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Ingeniørbygningen er knyttet til Distriktsingeniørens virksomhet på Bergenhus. Den ble oppført som kombinert bolig- og kontorbygg.

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Ringmur av betong og ½ steins tegl.
Bæresystem Over sidevolumets inngang har annen etasjen en buet utkragning som understøttes av en firkantet søyle. Hovedvolumets øverste etasje er tilbygget i forbindelse med istandsettelse etter eksplosjonen i 1944, mens sidevolumets opprinnelige altan (2. etg.) er innbygget og altanfunksjonen lagt til taket av den delen som nå er innebygd.
Vegger Slettpussete og kalkmalte teglvegger, ca. 48 cm tykke, med hjørnelisener og horisontale bånd som markerer etasjeskiller. Over sidevolumets inngang har annen etasjen en buet utkragning som understøttes av en firkantet søyle. Hovedvolumets øverste etasje er tilbygget i forbindelse med istandsettelse etter eksplosjonen i 1944, mens sidevolumets opprinnelige altan (2. etg.) er innbygget og altanfunksjonen lagt til taket av den delen som nå er innebygd. Midtinngang på søndre langvegg med et lite overbygg.
Vinduer Vindusåpningene i første etasje er uten omramning. I annen etasje har de en rik klassisistisk omramning med bl.a. konsoller under sålbenk og horisontal markering i høyde med vinduets t-post. I tredje etasje er omramningene vesentlig enklere. Hovedvolumet har nyere T-postvinduer, mens sidevolumet har nyere seks- og åtteramsvinduer. Alle med isolerglass uten sprosser.
Dører Midtinngang på søndre langvegg med et lite overbygg. Ytterdøren er en teak tredør med trådglass, tykkelse 4 cm. Bakdør består av stående bordkledning på utside og innside.
Tak Valmtak med konstruksjon av 3”x7” sperr. Hanebjelkelaget 2”x6” bord. Øvre tak består av sutak med papp, tekket med sorte glaserte takstein. Bygningen har 2 dobble piper. Takrenner i sink.

1917
Bygningen ble oppført på privat initiativ av DK-ingeniøren. Første etasje besto av kontorer og verksted, 2. etasje besto av kontor, kjøkken og stuer og loftsetasjen av soverom. Bygningen hadde halvvalmet tak med arker sentralt plassert på hver side. Mot sydøst var det et takoppbygg på hver side av arken og mot nordvest en takluke på hver side. Mot nordvest var det også et utbygg for trapperom samt en åpen balkong.
1944
Bygningen fikk store skader under eksplosjonen. I forbindelse med reparasjonen ble den bygd på en etasje slik at bygningen fikk kontor/ administrasjon i første etasje, tegnesaler i andre etasje og leilighet for distriktsingeniøren i 3. etasje. Det nye taket var helvalmet uten arker.
1947
Under gravearbeid i en kloakkgrøft ble det funnet 4 menneskeskjelett nær ingeniørboligen; 2 ved søndre hjørne av huset og to like inntil langveggen.
1980
Utvendig reparasjon av fasade med hensyn til soppskader. Full rehabilitering av 1 etasje inkludert varmekabler i støpte gulv og nye vinduer.
1987
Oppussing av fasade, og rehabilitering av 2. etasje og innvendig trappeoppgang.

Ingen treff