Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0030 Kaserne Sverresborg

Kaserne Sverresborg er en stor, pusset teglbygning med tre sidefløyer på nordre langvegg, oppført på høy huggensteins grunnmur. Opprinnelig hadde bygningen et klart nybarokt preg: høyt saltak med opplett, to store arker over sidefløyene og smårutede vinduer. Eksplosjonsulykken i 1944 gikk hardt ut over dette utstyret, og bygningen ble sterkt forenklet under gjenoppføringen, med slakt saltak, fravær av arker, og større vindusformater (i dag nyere vippevinduer med utenpåliggende sprosser). En av få gjenværende stilmarkører fra bygningens opprinnelse er portalen inn mot midtre sidefløys trappeløp.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kaserne Sverresborg
Inventarnummer 0030
Byggeår 1911
Arkitekt Olav Nordhagen
Opprinnelig bruk Kontor og forlegning
Nåværende bruk Kontor
GAB-nr 139855981 Grunnflate 716m2
Ant. etg. 3
Vernestatus Verneklasse 2
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Bygningen hadde opprinnelig et høyt saltak og to store arker som ikke ble gjenoppbygget etter krigen. Sammen med Norrønahallen og garasje/tørkeskur representerer bygningen et lite skolemiljø innenfor festningen, en funksjon som har vært en viktig del av d

 

1911
Oppført som forlegning og undervisningslokaler for daværende Bergenske brigades underoffiserskole (senere 4. divisjons skole). Bygningen hadde et høyreist tak, med en ark i hver ende med 7 takoppbygg mellom og med 2 åttekantede takryttere. Der var det plass til undervisningslokalet og forsamlingsrom for befalselevene. (Litleskaret). Beskrevet i St.Prp 10, 1913 som følger: "Kaserne- og Skolebygning (ny) opført 1910-1911 paa Sveresborg for brigadens infanteriunderofficersskole, er en murbygning paa bruddstens grundmur med huggen sokkel og forblendmur, og har 3 fløyer. Lengde 52m, bredde ved de to endefløier 16,4 m, midtfløien11,59m, og mellom fløiene 6,65m. Opført i 3 etager og kjelder samt indredet loftsetage. Skifertækket bordtag. Lynavleder efter netsystemet. Det er indredet 6 klasseværelser, 31 belægsværelser, sykeværelse, lægeværelse, kontorer, vaskerum, forsamlings- og læsesal samt leilighet for kaserneofficeren. I hver etage en korridor. I kjelderen er kjøkken med spiskammer og matbod samt spisesal. Evdvidere bad, vaskerum, samt kul- og vedrum. Der er anlæg for centralopvarming, gaskoking og elektrisk lys, samt WC".
1923
Provisorisk en-etasjes tørkeskur oppført av ribbekledd stenderverk på laftestener, gavlene bordkledd.
1944
Bygningen ble sterkt skadet under eksplosjonen.
1947
Nytt tak ble lagt på kasernen. Det store høyreiste taket ble ikke gjenoppbygd. Fordi bygningen lå dominerende til, ”omgitt av en rekke hus som til sammen dannet en eneste grå masse” ønsket man at kasernen ble tekket med rød hollandsk tegl i stedet for skifer. (Referat fra Bergenhuskomiteens møte 19.8.47, RAs arkiv). Over hovedinngangen sto opprinnelig Riksvåpenet. Dette ble fjernet av tyskerne og erstattet med dere eget. Under restaureringen ble dette hakket ned og Riksvåpenet tilbakeført. (Litleskaret)
1949
Bygningen ble ferdig gjenoppbygd.
1977
Bygningen ble malt. Bergehuskomiteen valgte mailngtype ut fra praktiske- og økonimiske hensyn, «idet man på denne måte fikk en stor innsparing på vedlikeholdsutgiftene» (møteref. 10.11.1977, Ras arkiv)
1983 - 1989
Hele bygningen modernisert og pusset opp.

Ingen treff