Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1017 Sverresborg port

Sverresborg port er inngangspartiet til Øvre Sverresborg. Den er en overdekket murport med buet åpning og dørblader i tre.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sverresborg port
Inventarnummer 1017
Byggeår 1813
Opprinnelig bruk Port
Nåværende bruk Port
Vernestatus Fredet
Grunn/fundament Fundamentert på fjell
Murverk Buet portåpning av naturstein med årstallet 1813 hugd inn i toppsteinen. Murverket er blitt refuget med sement. Øvrig murverk inngår i inventar 1012 Øvre Sverresborg.
Porter/åpninger Panelt umalt tofløyet, buet treport med jernhengsler- og lås.
Murkrone Murkronen er dekket med skiferheller.

1757
Det er litt usikkert når porten ble etablert, men den er første gang avtegnet og beskrevet som "Porten til Sverresborg" på Scheels kart fra 1757. Et tidligere kart, Coucherons kart fra 1681, viser Øvre Sverresborg under oppføring. Deler av murverket er ferdig, men arbeid gjenstår, bl.a. i området rundt porten. Det er derfor trolig at porten ble anlagt på slutten av 1600-tallet/begynnelsen av 1700-tallet.
1813
I forbindelse Napoleonskrigen ble Bergenhus festning ombygd. Kurtinene som hadde forbundet Sverresborg med Holmenområdet ble revet og Sverresborg ble igjen skilt fra hovedfestningen. Arbeidene ble avsluttet i 1813 med en omfattende reparasjon av Sverresborg fort – årstallet 1813 står innhugget i hovedportens sluttstein.

Ingen treff