Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0021 Magasinbygningen

Magasinbygningen ligger på Koengen og brukes som museumsbygning for Forsvarsmuseets utstillinger. Den er en treetasjes, pusset betongbygning med skifertekket valmtak og har midtrisalitter på begge langvegger, mot syd med stort innbygget felt av glassbyggesten.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Magasinbygningen
Inventarnummer 0021
Byggeår 1937
Opprinnelig bruk Magasin
Nåværende bruk Museum
GAB-nr Grunnflate 316m2
Ant. etg. 3
Vernestatus Verneklasse 0

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og fundament av armert betong.
Vegger Vegger av armert betong, pusset.
Vinduer Fire trefags sprosseløse isolerglassvinduer i hver etasje i vest- og østfasaden. Et trefagsvindu sentralt plassert over døren i sørfasadens 2. og 3. etasje. Stort sprossedelt vindusfelt i inngangspartiet på nordfasaden.
Dører Dobbel inngangsdør i nordfasaden med to glassfelt i hvert dørblad. Over inngangspartiet er det doble dører (tidligere lasteporter) i 2. og 3. etasje. Dørene har fire glassruter i hvert dørblad. Dobbel fyllingsdør med et vindusfelt i hvert dørblad i sørfasaden.
Tak Valmet tak tekket med skifer. Renner og nedløp av sink.

1936 - 1937
Magasinbygningen ble oppført for 9. Regiment. Bygningen hadde opprinnelig flatt tak tekket med koksgrus og asfalt (Litleskaret).
1940 - 1945
Under krigen ble bygningen innredet til fengsel med tilbygg for brensel og vaktrom (8,65x3,85m i en etasje tekt med papp). Det ble innlagt sentralvarmeanlegg (St. Meld.10, 1949).
1944
Bygningen ble sterkt skadet under eksplosjonen. Den ble gjennoppbygd med valmet tak på 1950-tallet.
2006
Kort tid etter krigens slutt ble det arbeidet med å opprette et museum viet motstandskampen under 2. verdenskrig. Mange gode initiativ hadde ikke ført frem, men da omstillingene i Forsvaret for alvor skjøt fart fra 1996, tok kommandanten på Bergenhus initiativ til at Magasinbygningen på Koengen kunne frigjøres til museumsformål. Etter påtrykk fra Bergen Forsvarsforening, bevilget Stortinget midler fra 1999, som sammen med innsamlede penger, utvirket at Magasinbygningen kunne ombygges. Den 9 april 2006 kunne museet endelig åpnes av Gunnar Sønsteby. Tre utstillinger var da på plass, siden har flere kommet til.
2010
Tilstandsanalyse fra 2007 slo fast behov for full rehabilitering av skifertaket. Skifer, lekter og papp på sutaket ble fjernet. Ny papp (Icopal Isokraft) ble lagt på alle takets flater. Oppå eksisterende sutak er det montert feder 15x36 mm. Ny papp ble lagt på sutak og over feder. Oppå fedre og papp ble det montert lekter 23x48 mm og på tvers av dette lekter 36x48 mm. Alle federe og lekter er trykkimprignert materiale. Taket ble tekket med Alta drapeskifer lys grå. Luftehettene over tak ble kledd med nye plater og nytt beslag i bunn.

Ingen treff