Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0031 Tørkeskur

Enkel bindingsverksbygning kledd med liggende panel. Rektangulært hovedvolum med saltak tekket med stålplater, mot bakre langvegg er det et tilbygg med pulttak som utgår fra hovedvolumets takflate. I alt fire tofløyete kjøreporter kledd med panel i fiskebensmønster.

Inventaropplysninger
Inventarnavn 0031
Inventarnummer Tørkeskur/Kaldgarasje
Byggeår 1923
Arkitekt Ingeniørkaptein Th. Neumann
Opprinnelig bruk Uniforms- og tørkeskur/ skilager
Nåværende bruk Lager
GAB-nr Grunnflate 91m2
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Garasjen ble opprinnelig bygget som uniforms- og tørkeskur, samt skilager for underoffiserskolen. Den ble senere utvidet av tyskerne. Garasjen inngår som en del av skolemiljøet knyttet til Bergenhus i dette århundre.

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Ringmur av gråstein
Vegger Bindingsverk kledd med vestlandspanel
Dører Fire tofløyete kjøreporter panelt i fiskebensmønster.
Tak Saltak tekket med stålplater

1923
Oppført som et uniforms- og tørkeskur og som skilager for befalselevene. Bygningen hadde sprinkelvegg nederst for bedre lufting. (O. Litleskaret)
1940 - 1945
Garasjetilbygget oppført.

Ingen treff