Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1016 Vestre sortiport

Vestre sortiport ligger under plattformen der Ottar Espelands statue av Kong Haakon 7 er plassert. Sortiporten ledet opprinnelig ned til Det forsenkede batteri, men ble gjenmurt da batteriet ble fjernet på slutten av 1800-tallet.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vestre sortiport
Inventarnummer 1016
Byggeår 1681
Opprinnelig bruk Port ned til Det forsenkede batteri
Nåværende bruk Gjenmurt port/lager
Vernestatus Fredet
Murverk Buet portal av kalkfuget naturstein. Den ytre veggen i portrommet er gjenmurt med betong. Vestre sortiport ligger delvis nedsenket i vollen og veien ned til porten har sidevanger av naturstein med toppheller av skifer.
Porter/åpninger Fiskebenspanelt og malt treport med jernlås.
Murkrone Støpt og hellelagt plattform som danner fundament for statuen av Kong Haakon 7.
Omgivelser/miljø Veien ned til porten er brosteinslagt.

 

1681
Vestre Sortiport ble trolig anlagt samtidig med Det forsenkede batteri. Dette batteriet sees første gang på Willem Coucherons kart fra 1681.
1754
Porten ble nyoppført i mur.
1897
Ytre portal gjenmurt.
1982
Vedtatt å flytte Ottar Espelands statue av Kong Haakon 7 fra Storetveitmarkene i tidligere Fana kommune til Bergenhus (spørsmålet hadde også vært oppe i 1977-78, men møtt motstand i tilsynskommiteen). Taket som skulle danne fundamentet for statuen ble utbedret.(Litleskaret)
1983
Oppgang og gruslagt vei anlagt av Bergen kommune som ledd i den endelige plasseringen av statuen.
2010 - 2011
I forbindelse med sikring/istandsetting av Vestre kurtine, ble det også gjennomført en del arbeider på Vestre sortiport: Nedre parti av sortiportens mur mot vest var ustabilt og ble plukket ned og bakenforliggende masser ble sikret før ytre vange ble murt opp på nytt. (Bergenhus festning, Sluttrapport 2009-2013)

Ingen treff