Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0020 Proviantmagasinet

Proviantmagasinet ligger på Koengen og er en bygning i 2 ½ etasje i nybarokk stil. Den har rektangulært hovedvolum, saltak tekket med rød tegl og trefags midtark flankert av to enfags arker. Arkene er kronet av tempelgavl og har volutter på hver side. Bygningen har støpte hjørnekvadre, portaler og vindusomramninger. Bygningen fikk store skader under eksplosjonen i 1944, og ble gjenoppbygd i kun én etasje. Slik sto den fram til den ble tilbakeført i 1999.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Proviantmagasinet
Inventarnummer 0020
Byggeår 1921
Arkitekt Opprinnelig bygning: Ingeniørkaptein Thomas Neumann. Dagens bygning: A4 arkitekter a/s
Opprinnelig bruk Proviantmagasin for den Bergenske brigade
Nåværende bruk Kontor, øvingslokale
GAB-nr Grunnflate 572m2
Ant. etg. 2
Vernestatus Verneklasse 0

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Vegger Pussete og malte teglvegger med murte hjørnekvadere, sokkel, omramminger og murt trukken gesims. Veggflatene er hvitmalte, øvrige murte detaljer i fasaden er gråmalte.
Vinduer Tofags sprossedelte vinduer i samtlige fasader. Gavlfasaden mot nord har i tillegg et trefagsvindu. Vinduene har slette trukne omrammingen, i første etasje med en slakvinklet gavlform i overkant.
Dører Fasaden mot Koengen har tre tofløyete porter (tidligere lasteporter), den midterste fungerer som hovedinngang. Alle portene har malte fyllingsdører. Gavlfasaden mot nord har et utbygd inngangsparti med to dører; en tofløyet panelt dør mot nord og en enfløyet dør mot vest. På søndre gavl er det en enfløyet dør med buet sprossedelt glassfelt.
Tak Både hovedtak, arker og tilbygg er tekket med rød tegl.
Piper En murt pipe med topphelle, nedre del pusset, øvre del upusset.
Trapper, balkonger etc. Bred murt trapp foran hovedinngangen mot Koengen. Trinnene er av murt betong belagt med skiferheller, vangene er av pusset tegl med toppheller av skifer. På siden av trappene r det en murt rullestolrampe med stålrekkverk. Murt betongtrapp på sørsiden.

 

 

 

1921
Oppført av 1 ½ stens hulmur i 2 etasjer og loft. Støpt kjeller under hele bygningen. Grunnaraeal 14, 10x39,86, samt et 1 etasjes utbygg 3x8,4 ved nordøstre hjørne. Kjelleren var inndelt i lagerrom, prøvekjøkken, rom for kull og ved, 2 WC med forrom, husholdningskjeller, bryggerhus, ytterligere to rom og trappeoppgang. 1. etasje hadde lagerrom med ekspedisjonsrom, 5 kontorer, 2 murte skap og trappeoppgang. 2 etasje var delt i lagerrom, entre, kontor, to stuer, kjøkken med spiskammer, anretning, toalett, WC, et mindre rom og trappeoppgang. Loftet hadde lagerrom, entre, 2 soveværelser, pikeværelse, loftsrom, bad, toalett, WC, 2 kott og 3 faste skap. (Inventarbeskrivelse fra RAs arkiv).
1922
Trykkvannsledning innlagt fra byens ledningsnett til kjellerrom, kontorer, kjøkken, soveværelse, bad og WC. Det ble installert badekar med gassbadeovn. I kontorer, soveværelse kjøkken ble det installert servanter og på toalettene ble det installert vannklosetter. I lagerrom, kontorer og leiligheten ble det installert elektrisk lys. I lageret ble det installert elektrisk vareheis fra kjeller til loft.
1934 - 1935
Jernlemmer montert foran vinduer og dører i vestre gavl.
1944
Bygningen fikk betydelige skader under eksplosjonen. Store deler av 2. etasje ble ødelagt. Bygningen ble istandsatt av tyskerne, men gjenoppbygd med kun 1. etasje. (St.Meld.10, 1949)
1954
Forslag om å bygge Proviantmagasinet opp til 3 fulle etasjer for å skaffe kontorlokaler til DKV. (møteref. 19.juni 1954, Ras arkiv). Tiltaket ble ikke gjennomført.
1996 - 1999
I 1996 kom det på nytt opp et forslag om gjenoppbygging og tilbakeføring av proviantmagasinet. Prosjektet ble gjennomført og bygningen stod ferdig i 1999, tilnærmet lik opprinnelig utforming. Bygningen ble tatt i bruk som øvingslokaler for Forsvarets musikkorps Vestlandet. Malt med følgende fargekombinasjon: Vegger: Glamour Silikat 9497. Hjørneornamentikk, pilastre, gesims, pipe, dør- og vindusomramming: Jotun Glamour 9493. Utvendige dører og stålrekkverk: S8505-R20B, Vinduer, renner og nedløp: NCS S2502B.

Ingen treff