Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1008 Ballasttangens bastion

Ballasttangens bastion Jordfylt festningsverk med kistemur av naturstein i kalk, pinnet og spekket. Nedsunket brystvern og vollgangsprofil. Garasje i plasstøpt betong i vollen.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ballasttangens bastion
Inventarnummer 1008
Byggeår 1809
Opprinnelig bruk Kanonbatteri
Nåværende bruk Del av parkanlegg
Vernestatus Fredet
Grunn/fundament Delvis fjell i dagen, antatt fundamentert på fjell. Gress eller grus arealer inntil murfot.
Murverk Kistemur av naturstein i kalk, pinnet og spekket. Utvendige murer står med fuger med sementbasert mørtel. Indre støttemurer er tørrstablet. Kort mur på innsiden av bastionspissen ble restablet i 2009. Indre støttemurer bak 0014 garasje/boder istandsatt 2009.
Porter/åpninger Garasje i plasstøpt betong i vollen.
Murkrone Alle skiferheller på ytre mur ble festet i 2009, og bentonittleire ble lagt ut på murkronen.
Voller Ifm arbeider med skifer og murkrone ble jord lagt tilbake og nytt gress rullet ut.

1810 - 1813
Etter forslag fra general Hoff ble det i 1810 approbert en plan for forbedring og ombygging av festningsverkene. Dette førte til at Sverresborg igjen ble skilt fra hovedfestningen En ny tenaljert linje tvers over Koengen ble etablert. Denne ble forbundet med Østre kurtine mot Koengen. Mot Bontelabo ble den forbundet med et nytt batteri som fikk navet Ballasttangen (oppkalt etter et tidligere batteri som lå mot Skuteviken) Brystvernet fikk mot sjøsiden en tykkelse på 18 fot. Arbeidene ble avsluttet i 1813
2010
Ved indre mur bak garasjen ble rekkverk fjernet og fraktet til verksted for rehabilitering. Masser ble gravd opp på bakside av muren. Steinmur like bak garasje var innstøpt med betong. Denne ble fjernet for å få tilbake opprinnelig visflate på stein. Øverste del av muren ble trukket inn og skifer på murkrone er reetablert. Eksisterende gjerde ble behandlet og reetablert. Flere blokker i blokkmuren var blitt presset ut og muren hadde en kraftig helling, spesielt ved midtparti. Muren ble i sin helhet tatt ned med nøyaktig merking av hver stein for senere reetablering. Det ble lagt en pute av pukk ca. 30 cm. tykkelse som fundament for mur. Det er i tillegg fylt opp pukk til ca. 20 cm. under toppen av muren. Nye voll med historisk riktig vollprofil ble reetablert.

Ingen treff