Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0032 Vollmesterboligen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vollmesterboligen
Inventarnummer 0032
Byggeår 1857
Opprinnelig bruk Bolig
Nåværende bruk Fritidsmesse med hybel
GAB-nr Grunnflate 111m2
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Vollmesterboligen representerer en viktig funksjon ved festningen som tidligere bolig for vollmesteren.Til tross for en del bygningsmessige endringer har bygningen i hovedsak beholdt sitt eksteriørmessige utseende og innvendige hovedstruktur.

 

1790 - 1800
En ny vaktbygning oppført på Sverresborg (Statsarkivet i Bergen, inventarbeskrivelse 1790-1800). Bygningen beskrives som en tømmerbygning; 9 alen lang og 6 alen bred.
1825
Beskrevet som Vaktbygning af Tømmerlaft med Bordklædning, i et Værelse med Ovn og Kamin og boes af Voldskytten ved Fæetningen. (Beskrivelse over Statens Eiendomme, 1925/26)
1842 - 1843
Beskrevet som «En Vaktbygning af Tømmerlaft med bordklædning, hvori et Værelse med Ovn, et Kjøkken og et Skuur ved siden. Bygningen benyttes af Obsynsmanden. («Fortegnelse og Beskrivelse over Statens Eiendomme», 1842/43) (Året 1842 beskrives også at det ble oppført en bygning på Sverresborg, et rom med gang, for fabrikasjon av Knaldsats, av Tømmerlaft med Bordkledning).
1857
Det gamle vakthuset revet og et nytt oppført (dagens bygning). Beskrevet som en tømmerbygning 13 alen langt og 11 alen bredt. (Deler av materialet fra det gamle vakthuset ble gjenbrukt).
1861
Omtales for første gang som «Voldmesterbolig» i inventarbeskrivelsene.
1880
Voldmesterboligen (forhen Vagthuset på Sverresborg). av Tømmerlaft, forent under et Tag med et Stenderverks Vedskur, tilsammen 12,7 m langt, 7,2 m bredt, er opført i 1 Etasje og inneholder Ovnsværelser, Spisekammer og Kjøkken; beboes af Ingeniø-.Detachementets Voldmester (St.Prp. 20, 1880).
1940 - 1945
Et svømmebasseng ble anlagt i hagen. (gjenfylt etter krigen)Et svømmebasseng ble anlagt i hagen. (gjenfylt etter krigen)
1971
Tatt i bruk som offisersbolig.
1983 - 1984
Tatt i bruk som befalshybler. Stuen tatt i bruk som oppholdsrom for befal. (Littleskaret)
1989
Opplyst i møtereferat av 14.9.1989 at man ønsket å ominnrede Vollmesterboligen til fritidsmesse og samlingssted for personellet på Bergenhus. Eksteriøret og interiøret blir opplyst å være den eneste bygningen på Bergenhus som var uendret siden før 2. verdenskrig
1993
Innvendig og utvendig rehabilitering og modernisering.

Ingen treff