Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0027 Kontorbygning

Kontorbygningen (HV-09-bygningen) er en treetasjes betongbygning kledd med eternitplater og med skifertekket valmtak. Bygningen er preget av flere ombygginger, bl.a. fra flatt til valmet tak.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kontorbygning
Inventarnummer 0027
Byggeår 1936
Opprinnelig bruk Hovedkvarter/ magasin
Nåværende bruk Oppholdsrom/ kontor
GAB-nr Grunnflate 220m2
Ant. etg. 3
Vernestatus Verneklase 0

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Ringmur av betong.
Vegger Pussete teglvegger. Hovedvolumet er kledd med eternittplater, tilbygget mot sør har beholdt opprinnelige pussete overflater.
Vinduer Nyere enfags vippevinduer i hovedbygningen. Tilbygget har sprosseløse tofagsvinduer, men beholdt ett vindu fra fengselsperioden med utvendig gitter i veggen mot sør.
Dører To enfløyete panelte dører; en på hovedvolumets vestfasade og en på sørsiden av tilbygget. Ståldør med sidefelt i nordfasaden.
Tak Valmtalk tekket med skifer.
Trapper, balkonger etc. Utvendig rømningstrapp av stål etablert på norfasaden.

1936
Oppført som hovedkvarter og magasin for det nyopprettede Bergen Luftforsvar. Bygningen hadde opprinnelig med flatt tak og hadde store kjøreporter i den nordvestre enden. Bygningen hadde ikke gulv mellom første og andre etasje . Årsaken var at luftvernkanonene skulle kunne hales inn under tak og demonteres ved hjelp av en heiseanordning. (Litleskaret)
1940 - 1945
Under krigen ble bygningen ombygget til militært fengsel, lager og vaktrom. (Litleskaret).
1945
Etter krigen ble bygningen brukt av Fengselsvesenet til forvaring av landssvikere og krigsforbrytere. Etter landsvikoppgjøret overtok Luftvernartillerigruppe Vestlandet bygningen. Taket ble endret.
1969
Bygningen ble malt (ref. 12.11.1969, Ras arkiv)
1984 - 1985
Bygningen ble innvendig modernisert.
2013
Utvendig rømningstrapp av stål etablert på nordfasaden.

Ingen treff