Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Portkastellet

Portkastellet var opprinnelig et vakttårn, oppført av naturstein i de to nederste etasjene og av pusset tegl i øverste etasje. Overbygget og sammenbygget med kapteinvaktmesterboligen gjennom etasjeskille i betong.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Portkastellet
Inventarnummer Kompleks 112, bygg 1263
Byggeår Før 1261: Byggherre Håkon Håkonsen
Opprinnelig bruk Forsvar, vakttårn
Nåværende bruk Kultur/Museum, Lager (påbygd med leilighet som forvaltes av Forsvarsbygg
GAB-nr 139850130 Grunnflate Bra 87m2
Ant. etg. 3
Vernestatus Automatisk fredet i hht kml § 4, og Forskriftsfredningens av mai 2006 iht. kml § 22 A.
Verneomfang Hele bygningen med eksteriør og interiør
Formål Fredningen av Portkastellet vil imidlertid sikre og bevare kastellet som del av et forsvarsverk som kan formidle mer enn 700 års bygningshistorie.
Vernebegrunnelse Portkastellet har bygningsmessige og kulturhistoriske verdier av nasjonal betydning.

1261
Før 1261: Portkastellet oppført samtidig med Håkonshallen som del av Håkon Håkonssøns befestede kongsgård. Hovedfunksjon som vakt- og forsvarstårn. Murverk av naturstein. Mellom Portkastellet og Rosenkrantztårnet er rester av Håkon Håkonssons ringmur om middelalderens kongsgård.
1944
Øvre etasje i portkastellet ble totalt ødelagt under eksplosjonsulykken i 1944.
1946 - 1960
Bygningen ble restaurert i perioden 1946-1960.
1966
Under restaureringen av Rosenkrantztårnet ble Portkastellets murverk opprustet. 3.etg ble innredet som bolig for vaktmester tilknyttet Håkonshallen og tilsatt i Forsvarsbygg. I 1. etasje er det rester av sterkt skadete murmalerier. Kastellet er ikke åpent for publikum.

Ingen treff