Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1015 Nordre sortiport

Nordre sortiport er en gjennomgang under festningsvollen mellom Den tenaljerte voll og Ballasttangens bastion. Porten har buet portal og portrom gjennom en kistemur i naturstein. Fredrik 7. monogram er innskrevet med årstallet 1812 over portens østre side. Inne i portrommet er det to siderom murt i betong.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre sortiport
Inventarnummer 1015
Byggeår 1812
Opprinnelig bruk Port
Nåværende bruk Port
Vernestatus Fredet
Murverk Buet portal med utvendige sluttsteiner med kongemongram og årstall. Portrommet er sementpuss og kalkmalt.
Porter/åpninger Buet tofløyet treport med fiskebenspanel. Panelte labankdører inn til hvert portrom.
Murkrone Skiferheller langs ytterkant på begge sider.
Voller Gressvoll med opphøyd profil.

1810 - 1812
Etter forslag fra general Hoff ble det i 1810 approbert en plan for forbedring og ombygging av festningsverkene. Dette førte til at Sverresborg igjen ble skilt fra hovedfestningen En ny tenaljert linje tvers over Koengen ble etablert. Denne ble forbundet med Østre kurtine mot Koengen. Mot Bontelabo ble den forbundet med et nytt batteri som fikk navet Ballasttangen (oppkalt etter en tidligere bastion som lå mot Skuteviken) Den tenaljerte voll fikk en høyde på 10-18 fot. Gjennom den nordligste innadgående vinkel ble det laget en utfallsport med murt hvelving gjennom hele porten.
1940 - 1945
To rom anlagt i vollmurene på begge sider. (Litleskaret)
1986
Sortiporten malt og muren rundt pusset opp.

Ingen treff