Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0014 Garasje/bod

Bygningen er en dobbeltgarasje sammenbygget med 3 boder som ligger nord for Ingeniørbygningen. Garasjene og bodene er av reisverkskonstruksjon kledd med liggende panel. De har saltak tekket med rød tegl. Dobbeltgarasjen har to leddporter, mens bodene har enfløyede panelte dører.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Garasje/ bod
Inventarnummer 0014
Byggeår 1945
Nåværende bruk Garasje/ lager
GAB-nr Grunnflate 58m2
Ant. etg. 1
Vernestatus Verneklasse 0

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Ringmur av betong, tykkelse 15 cm.
Vegger Yttervegger av stenderverk kledd med vestlandspanel. Innside av yttervegg i garasje er kledd med gipsplater. Innsiden av yttervegg i uthus er uten kledning.
Vinduer Et torams vindu i vestre gavlvegg. Vinduet er utadslående og uten sprosser og med enkelt glass, str. 90x90 cm.
Dører Garasjedør er leddporter av aluminium som er 5 cm tykke. Uthuset har enfløyete panelte dører.
Tak Saltakskonstruksjon av 2”x4” sperr som hviler på takramme av 4”x4” bord. Øvre tak består av sutak med papp, tekket med tegl. Renner og nedløp av plast.

1945
Dobbeltgarasjen ble oppført av distriktsingeniøren i forbindelse med restaureringen etter krigen (årstallet er usikkert). Opprinnelig besto den av dobbleltgarasje med to boder. Tilbygget lengst mot nord ble bygget på senere.

Ingen treff