Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1009 Nordpyntens bastion

Nordpyntens bastion er et redangformet batteri, tidligere en halvbastion. Batteriet er konstruert som en kistemur med naturstein og kalkmørtel. Indre støttemurer er tørrstablet.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordpyntens bastion
Inventarnummer 1009
Byggeår 1680
Opprinnelig bruk Kanonbatteri
Nåværende bruk Sel av parkanlegg
Vernestatus Fredet
Grunn/fundament Delvis fundamentert på fjell og delvis understøttet av betong.
Murverk Kistemur av naturstein og kalkmørtel, den ytre murflaten spekket med sementmørtel. Indre er mur av tørrstablet naturstein.
Porter/åpninger Vestre sortiport, se eget katalogoppslag.
Murkrone Skiferheller, bentonitt og gress.
Voller Oppbygd profilert voll.
Annet 7 kanoner utplassert på vestre side mot Vågen, inngjerdet flaggstang ytterst på spissen av batteriet.

1667
Slaget på Vågen i 1665 og frykt for videre involvering i krigen mellom England og Nederland førte til en storstilt utbygging av festningsverkene på Bergenhus. Etter Henrik Ruses plan ble hele området som gikk under navnet «Kommunen» (området mellom slottsgården og Sverresborg) omgitt av voller konstruert av løse stein og jord. Vollene strakte seg fra slottet langs sjøkanten mot nordvest og videre mot nordøst mot Bontelabo til den nordlige pynt av Sverresborghøyden og videre til Sverresborg fort. Derfra førte vollene mot sydvest over den Koengen og tilbake til slottet. Nordpynten ble anlagt som en halvbastion fundamentert på bolverk.
1668 - 1669
Arbeidet fortsatte på vollen, spesielt på den nordre front med påkjøring av jord, planering av vollgangen samt steinsetting.
1679
Nordre batteri ut for slottet (batteriet paa Nordpynten) beskrevet som "nesten forraatnet, igjen opbygget med bolverk under og over vandet med dets tilbehør". (BHF skrifter nr. 35, Wahl, s. 13)
1691
6 kanoner montert på bastionen.
1700
I skriv fra oberst v. Heinen til Kongen heter det: ”verkene på Bergenhus sterkt forfalt, hvilket skyldes den omstendighet at voldmuren var opført av løs sten uten kalkforbindelse. Paa flere steder var muren styrtet sammen og det bakenfor opkastede jord utglidd som følge av den megen regn".
1710
Nordpynten utbedret (ikke nevnt hva utbedringen gikk ut på).
1736
I innmelding fra materialforvalter Holtzrod, 18 des: heter det ”de gamle trebatterier, Nordpyntens, Ahlefeldts og Geshenkte batteri var saa forråtnet og måtte legges om og på ny”.
1744
I Eckleffs rapport dette året heter det: ”En del av murverkene som er av fast stein er i god stand, de av løs stein ganske utfallene”. Dette gjaldt særlig Rundellen, Ahlefelds og Forsenkede, Nordpynten og Ballasttangen, Nattposten og flanken under Sverresborg.
1757 - 1758
Vestre fase av Nordpynten nedbrudt og en ny kalkmur samme sted påbegynt. Den gjordes 95 alen lang, 5 alen tykk ved grunnvollen og 11 alen høy. Fullført i 1758.
1759
Nordøstre fase av Nordpyntens bastion ble ombygd. Dermed stoppet bevilgningene opp og forfallsperioden begynte. Man innskrenket arbeidene til det slavene kunne utføre, vesentlig påfylling av jord og planering av vollgangen.
1768
Et stort stykke av østre flanke av Nordpyntens bastion raste og ramlet ut i sjøen. Istandsetting ble ikke utført.
1773
Rapporteres at det fortsatt var en bred åpning i Nordpyntens bastion som ikke var blitt ferdig da arbeidet med vollmurene måtte opphøre i 1759. Opptakten til Napoleonskrigen, førte til at batteriene ble bestykket med kanoner. 15.jan 1801 gikk det ordre om at alle rikenes sjøfestninger øyeblikkelig skulle settes i forsvarsstand.
1807
Krig med England (som førte til flåteranet i København) satt fart på utbedring av vollene: Brystvernet ved Ahlefeldts, Nordpyntens og Forsænkede batteri ble nedrevet inntil 2 fots høyde. I det følgende år ble brystvernet på disse batteriene igjen forhøyet til 5-6fots høyde.
1810
Etter forslag fra general Hoff ble det approbert en plan for forbedring og ombygging av festningsverkene. Under ledelse av ingeniørkaptein Wetlesen ble arbeidene satt i gang. Kurtinene mellom Sverresborg og Holmen ble revet og en tenaljert voll ble i stedet anlagt tvers over Koengen. Klippene ved Ahlefelds-, Forsenkede- og Nordpyntens batteri ble bortminert så murene fikk en loddrett høyde på 10-12 fot. Samtidig ble halvbastionen ombygd til et redangformet batteri som ble forbundet med det nybygde Ballasttangen batteri på østsiden.
2009 - 2010
Murkrone og indre murer istandsatt. Alle skiferheller på ytre mur ble festet i 2009, og bentonittleire ble lagt ut på murkronen. I forbindelse med arbeider med skifer og murkrone ble jord lagt tilbake og nytt gress rullet ut.

Ingen treff