Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1019 Kaifronten

Kaifronten er en mur som går fra inventar 1011 Ahlefedts bastion og fram til Kommandantboligen. Den er konstruert av store rektangulære steinblokker med skiferheller på toppen.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kaifronten
Inventarnummer 1019
Byggeår 1920
Opprinnelig bruk Festningsmur
Nåværende bruk Festningsmur
Vernestatus Fredet
Murverk Muren skiller seg fra de øvrige (og eldre) festningsmurene ved at den er konstruert av rektangulære steinblokker i tilnærmet lik størrelse. Den sørlige delen av muren utgjør ytterveggen til rommet under kommandantens terrasse.
Murkrone Muren har skiferheller på toppen.

1920
I forbindelse med utbyggingen av festningkaien på slutten av 1800-tallet ble flere bastioner og murer revet. Kaifronten ble bygd som en ny og rett forbindelsesmur langs kaien mellom Kommandantboligen og det som var igjen av Ahlefeldts bastion.

Ingen treff