Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0003 Sprøytehuset

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Sprøytehuset
Inventarnummer 0003
Byggeår 1827
Opprinnelig bruk Lager for brannsprøyter
Nåværende bruk Garasje / lager
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen er meget enkel, men har i kraft av sin betydelige alder en selvfølgelig plass inntil proviantmagasinet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gråstein. Betonggulv  
Bæresystem Bærende yttervegger av tegl. Trebjelkelag med bordgulv  
Vegger Spekkede teglvegger utvendig slemmet med innfarget hvit puss  
Dører Tofiøyet port med flskebensmønstret panel  
Tak Valmtak tekket med enkelkrum tegl  

1757
Et sprøytehus, oppført i bindingsverk, flnnes inntegnet på en grunnplanstegning av 0002 Provianthuset som antagelig er fra 1757 (NRA KBK XVIII 12e, jfr. katalogen for 0002). Huset var i utmurt bindingsverk.
1808
På Chr. L. von Hirsch oppmålingstegning (RAk/94-0965; jfr. katalogen for 0002) er det tidligere sprøytehuset tegnet inn ca. dobbelt så langt som i sin eldste skikkelse, også nå i bindingsverk. Antagelig har det funnet sted en utvidelse av den eldste bygningskroppen.
1827
Dagens bygning oppført mot 0002 Provianthusets nordre gavl, angitt oppført «af Grundmuur 16 Alen langt og 10 Alen bredt». (Øgar Svendsen 1988: 37)
1921
På distriktsingeniørens kart over festningen fra dette året er det anvist at sprøytehuset brukes som proviantrom. (Forsvarsbyggs arkiv)
1932
Det såkalte stigehuset eller brannredskapshuset som stod på utsiden av sprøytehuset ble revet. Ytre vegg av sprøytehuset ble pusset i 1933. (Arbeider 1931+)
1977
Avhogd puss og slemmet. (HER)
2004
Omlegging av tak og renner.

Ingen treff