Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0008 Laboratoriet (sykestua)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Laboratoriet (sykestua)
Inventarnummer 0008
Byggeår 1802
Opprinnelig bruk Laboratorium for kruttfremstilling
Nåværende bruk Leid ut som privat sykehus
Antall etasjer
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen bærer preg av klassisismens stilideal. Som de fleste andre militærbygninger oppført etter brannen i 1764 er den bygget i teglsten og med avvalmede gavler. Både plan og fasade er symmetriske. (Hals 1934: 275) Harry Fett mente at den harsdorffske klassisisme, som i Fredrikstad har sin viktigste eksponent i 0017 Infanterikasernen, også kan gjenflnnes i senere bygninger som 0008 – idet han påpekte den «sobre og elskverdige enkelhet» og de «avvalmede gavlspisser» man flnner begge steder. (Fett 1934: 7)
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Grunnmur av granitt. Opprinnelig bjelkelag over luftet krypkjeller, idag støpt gulv på grunn. Oppfylt med lettklinker og isolert.  
Bæresystem Bærende yttervegger og midtvegg av tegl. Hulmurer. Trebjelkelag med bordgulv Oppfôret tregulv med banebelegg  
Vegger Utvendig spekket tegl. Innvendig pusset og malt. Innvendig bærende vegger av pusset tegl. Delvis platekledde bindingsverksvegger.  
Vinduer Nyere toramsvinduer med 2×4 ruter i hver ramme. Skråstilte enramsvinduer med 2×2 ruter fankerer loftsetasjens vinduer på begge gavler  
Dører Nyere isolert tredør  
Tak Halvvalmet saltak med helning 48°, tekket med enkeltkrum tegl  
Piper To teglsteinspiper. Ikke i bruk  

1802
Oppført på den gamle artillerismiens tomt i Prins Christians bastion som laboratorium, dvs. en bygning hvor krutt ble produsert. (Hals 1934: 275)
1825
Ifølge en inventarbeskrivelse inneholdt bygningen nå en forstue samt seks værelser. Disse inneholdt flre bileggerovner og en stor innmurt bryggerkjele. (Statens eiendommer 1825/26)
1834
Bygningen innrettet til lasarett. I denne forbindelse ble det innrettet to kvistværelser med kakkelovner på loftet. (Statens eiendommer 1842/43)
1842 - 1843
Laboratoriet beskrives nå å romme forstue og seks værelser med flre kakkelovner og en stor innmurt kobberkjele. På loftet to kvistværelser med kakkelovner. (Statens eiendommer 1842/43)
1880
Bygningen beskrives igjen å ha bileggerovner. Den ble på denne tiden brukt av Arsenalet. (Statens eiendommer 1884)
1885
Laboratoriet omgjort til militært sykehus. (Øgar Svendsen 1988: 67) Dette synes å ha kunne skjedd tidligere, jfr. 1834.
1896
Bygningen beskrives nå å ha en forstue og fem værelser samt kjøkken; på loftet to kvistværelser. Jernsprinklene er tatt ut av vinduene (vel i forbindelse med konverteringen til sykehus) og nye ovner satt inn; kjøkkenet avdelt og baderom innredet. Peisene og bryggerpannen fernet og det er lagt nye betonggulv Et privet og vedskur oppført av bordkledd stenderverk, tekket med bord og asfaltpapp. (Statens eiendommer 1898)
1897 - 1899
En pipe forandret, gjerdet omkring bastionen flyttet. (Statens eiendommer 1900–01)
1915 - 1917
Faste skap installert i kjøkkenet, ny dør innsatt, elektrisk lys innlagt. (Statens eiendommer 1916)
1963
«Omlagt taktekking.» (HER)
1967
«Ominnredet og utbedret wc-rom.» (HER)
1969
«Oppusset bad med nye fliser.» (HER)
1974
«Isolert gulv med nytt belegg i legekontor, lab og sykestue.» (HER)
1975
«Isolert gulv» (HER)
1992
Bygningen totalrenovert til sykestue og tannlegekontor.
2003
Bygningen tilpasset bruk som privatsykehus.
2010
Tatt i bruk som legekontor.

Ingen treff