Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0034 Kjørbogårdens sidebygning

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kjørbogårdens sidebygning
Inventarnummer 0034
Byggeår 1767 (antatt)
Opprinnelig bruk Del av boliganlegget Kjørbogården
Nåværende bruk Kontorer
Antall etasjer
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Eksponent for den delen av Forsvarets bygningsbestand i Gamlebyen som er overtatt fra det sivile samfunn.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Grunnmur av bruddstein. Hvelvede kjellerrom. Trebjelkelag over luftet krypkjeller over hvelvinger  
Bæresystem Bærende yttervegger/midtvegg av teglstein. Hulmur. Trebjelkelag med bordgulv  
Vegger Utvendig spekket teglstein, slemmet med innfarget puss. På nordre gavl når bruddsteins kjellermur helt opp til bunnkarmen av 1. etasjes vinduer  
Vinduer Koblede toramsvinduer. Én sprosse i hver ramme  
Dører Én isolert, tofløyet trefyllingsdør med vindusfelt over samt en tilsvarende enfløyet dør, begge mot gården. Mot gaten eldre kjellerdør med fiskebensmønstret panel  
Tak Saltak tekket med tegl. Valmet takflate mot nord  
Piper To murte piper  

1767
Kjørbogården bygget som bolig for kjøpmann Hans Kjørboe eller dennes far, underfoged Anders Kjørboe. (Øgar Svendsen 1988: 81)
1774 - 1776
Gården eid av et kjøbenhavnerflrma (Øgar Svendsen 1988: 81)
1776
Gården, som inntil nå hadde vært i privat eie, ble innkjøpt av militæretaten, som hadde tenkt å innrede den til kommandantbolig. Gården viste seg lite egnet for oppgaven, og den ble i stedet tatt i bruk som kornmagasin. (Hals 1934: 258)
1825 - 1826
Kjørbogården beskrives nå å bestå av flre bygninger:
1842 - 1843
Det synes nå som om litra d (den trefløyede tømmerbygningen) er blitt redusert med en føy ettersom den nå beskrives som tofløyet. (Statens eiendommer 1842/43)
1862
Kjørbogården beskrives nå å bestå av tre bygninger, litra a, b og d ovenfor. Litra d beskrives igjen som trefløyet. Litra a brukes som havremagasin, mens litra b og d for tiden ikke benyttes. Litra d er foreslått ombygget til kapteinvaktmesterbolig. (Statens eiendommer 1862)
1869
Mursteinsbygningene (litr. a og b ovenfor) ble nå innrettet som sommerkaserne for 1. kompani av Smaalenenes Bataljon, idet det på gårdsplassen ble satt opp en latrine; i vindusåpningene, som ble gjort større, ble det satt inn vinduer i stedet for lemmer, og i sidebygningen ble det innredet to kjøkken med kokeapparater. På tomten etter den nedrevne bygning ble det satt opp to skurtak, et for pudrett (dotønner) og et for garnisonens vedbeholdning. (Statens eiendommer 1884)
1896
Magasinet Kjørbogaarden beskrives nå å bestå av to bygninger, derav er:
1897 - 1899
Gårdsplassens latrine og pissoir flyttet til Tøyhuset. (Statens eiendommer 1900–01)
1912 - 1914
Et omgivende gittergjerde omkring gården ble erstattet med høvlet og malt bordgjerde. (Statens eiendommer 1916)
1968
Omlegging av tak (HER)
1979
Maling av kontorer og isolering av gulv (HER)
1985 - 1986
Oppussing av kontorer og ganger. (HER)
1990
Skiftet vinduer. Nytt toalett og bøttekott. (HER)
1993
Oppussing kontorer. Nye dører. (HER)

Ingen treff