Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0025 Undervisningsbrakke

Inventaropplysninger
Inventarnavn Undervisningsbrakke
Inventarnummer 0025
Byggeår 1895
Opprinnelig bruk Underoffisersmesse
Nåværende bruk Undervisningsbygg
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen har, relativt til de fleste andre av Forsvarets bygninger i Gamlebyen, en lav alder. Den representerer imidlertid en del av Forsvarets tilstedeværelse og virksomhet i Gamlebyen som har vært helt sentral gjennom de siste hundre år, nemlig undervisning. Det anses som viktig å ivareta alle faser av Forsvarets tilstedeværelse i byen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granittpilarer. Utmurt imellom pilarer. Trebjelkelag med bordgulv og banebelegg over luftet kryperom.
Bæresystem Bindingsverk Selvbærende takstoler av tre.
Vegger Bindingsverk Uisolert. Utvendig kledd med 120 mm skyggepanel med hulkilprofil på hver side av skygge.
Vinduer Krysspostvinduer med en sprosse i høye rammer i hovedfløy; ett firerams koblet, de øvrige torams koblede med en bred sprosse der losholten tidligere var. I nordre tilbygg: torams, koblede med en sprosse.
Dører Enkle trefyllingsdører (nye laget som kopier av gamle).
Tak Saltak med 34° takfall, tekket med enkeltkrum tegltaksten. Store takutstikk med dekorerte sperreføtter – også i gavlutstikk.

1895
Oppført som messe for underoffiserer.
1965
«Diverse arbeider.» (HER) Hva denne opplysningen rommer skal være uvisst, men det er ikke usannsynlig at det var på denne tiden bygningen ble tilbygget to kasuner under et saltak mot bygningens søndre kortvegg.
1973
Montert varmeovner. (HER)
1976
Bygningen isolert. Montert elektrisk belysning og oppvarming. Lakkering, maling og lagt gulvbelegg. (HER)
1977
Bygningen malt utvendig. Bygget amfi i undervisningssal. (HER)
1983
Bygningen malt utvendig. (HER)
1984
Sikring av lagerrom for lagring av militært materiell. (HER)
1986
Skiftet belysning. (HER)
1987
Oppussing og utbedring. (HER)
1988
Bygningen malt utvendig. (HER)
1990
Påbygg for kasuner i nordre ende av bygningen.
1999
Kasunene fjernet, tilbygget omgjort til lager.

Ingen treff