Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0004 Offisersvakten

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Offisersvakten
Inventarnummer 0004
Byggeår 1828
Opprinnelig bruk Corps de garde
Nåværende bruk Vitsetegnermuseum
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Liten klassisistisk murbygning med høy grad av opprinnelighet
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Grunnmur av gråstein  
Bæresystem Bærende yttervegger av tegl. Trebjelkelag med bordgulv  
Vegger Spekkede teglvegger utvendig slemmet med innfarget hvit puss. Har årstallet 1829 og Carl Johans monogram i sluttstenen over døren.  
Vinduer To klassisistiske krysspostvinduer; ruteinndeling 2×2 i de to øverste rammene, 2×4 i de nedre.  
Dører Tofløyet fyllingsdør med to vinduer over to speil. Overlys over døren  
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegl  
Piper Én murt teglpipe  

1828 - 1940
I bruk som offisersvakt under hele denne perioden (Øgar Svensen 1988: 54)
1828
Oppført som vaktbygning (Øgar Svensen 1988: 54)
1880
Bygningens ene værelse rommet på denne tiden en kakkelovn. (Statens bygninger 1884)
1896
Bygningens ene værelse med forstue ble nå istandsatt, forsynt med hyller og benyttet til garnisonsbibliotek (Statens eiendommer 1898)
1915 - 1917
Elektrisk lys innlagt. (Statens eiendommer 1916)
1915 - 1950
Omtalt som bøssemakerverkstedet i 1916 (Statens eiendommer 1916). Fungerte som dette i ytterligere noen år etter annen verdenskrig (Øgar Svendsen 1988: 54)
1934
Reparert og innredet etter sin hensikt, som rom for vaktkommandøren.
1967 - 2003
Disponert av Fredrikstad Museum som utstilling.
2003 - 2006
Restaurering av tak, beslag, gesims, fasade, vinduer.
2006 - 2007
Omfattende ut- og innvendige restaureringsarbeider.

Ingen treff