Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0011 Ekserserhuset

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ekserserhuset
Inventarnummer 0011
Byggeår 1808
Opprinnelig bruk Ekserser- og ridehus
Nåværende bruk Øvingssal for HiØ Akademi for scenekunst
Antall etasjer 1, delvis 1½ etasje
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse En av de få forsvarsbygningene i Gamlebyen som er bygget i tre. Bygningen har et klart klassisistisk preg.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur  
Bæresystem Laftet trekonstruksjon. Trebjelkelag med bordgulv  
Vegger Bindingsverk kledd med skyggepanel med hulkilprofller på hver side av skygge.  
Vinduer Koblede, flrefags krysspostvinduer av tre. Sprosse i nederste fag. Mot hage: Torams, koblede med 2×4 glassruter i hver ramme. Tofags vinduer med en sprosse i hver ramme i loftsetasje.  
Dører Tofløyet fyllingsdør med vindusfelt over  
Tak Halvvalmet saltak med 33° takfall, tekket med enkeltkrum tegl.  

1808
Oppført iflg. Plünnecke (ikke deflnert kilde hos Widerberg)
1842 - 1843
Omtales som en enetasjes bindingsverksbygning med bordkledning. (Statens eiendommer 1842/43)
1876
Ombygget «af nyt med Undtagelse af Taget» (ref Øgar Svendsen 1988: 78)
1880
Oppgis å ha en etasje og være oppført av bindingsverk med bordkledning. (Statens eiendommer 1884)
1897 - 1899
Bygningen hadde lenge hatt tregulv for å kunne fungere som innkvarteringsrom. Dette var nå oppråtnet og ble, sammen med de sekundære avdelingsveggene for to mindre rom for underoffiserer, fjernet. Jordgulvet under ble planert, stampet og gruset. (Statens eiendommer 1900–01)
1915 - 1916
Elektrisk lys innlagt. (Statens eiendommer 1916)
1969
Takreparasjon og isolering.
1978
Maling utvendig. (HER)
1993
Nytt sanitæranlegg i forbindelse med kontorer. Omgjøring av kontorer, div ombyggingsarbeider.
2004
Nytt gulv for dans/scenekunst.
2006
Malt vestvegg utvendig, rep av hoveddør mot kirken.

Ingen treff