Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1055 Prins Christians bastion

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Prins Christians bastion
Inventarnummer 1055
Byggeår 1663–66
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele bastionen
Vernebegrunnelse Del av festningsanlegget
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Jordbastion etter gammelnederlandsk system. Hovedvollen med vollgang, batterier og brystvern omgis av en fossebre med tilsvarende vollgang, batterier og brystvern (fossebreen fortsetter langs tilstøtende kurtiner). Både hovedvollen og fossebreen avsluttes med en bonette på bastionsspissen. En berme omslutter hele bastionen.  

1663 - 1666
Bygget som en del av festningsverket. Gitt navn etter Christian 5, senere etter en av Christian 5s sønner. (Widerberg 1934: 54f)
1677
En artillerismie (†) oppført i bastionen. (Widerberg 1934: 59)
1683
Bastionen forhøyet og forsynt med brystvern og banketter. Samme år gled en del av bastionens høyre fase ut, og det måtte slås ned et stort antall peler for å skaffe godt nok fundament. (Widerberg 1934: 65)
1712
Ved bybrannen d.å. brant de grunnmurede barakker ved ferjeporten. Det ble da bygget en provisorisk barakke ved prins Georg og to barakker i prins Christians bastion, hver med fire rom. Barakkene var av bindingsverk med utvendig bordkledning. (Widerberg 1934: 98)
1713
I en kommisjonsrapport beskrives prins Christians bastion slik: «Hovedvollen, den tilhørende kurtine og den foranliggende fossebre samt palisaderingen i slett defensjonsstand og har skutt seg ut. Batteriene så vel på hovedvollen som i fossebreen er dels forfalne og dels ikke mer å se.» (Widerberg 1934: 100)
1737
Fossebreen omkring hele festningen gravet opp og gitt nytt fundament av nedrammede peler med liggende tømmer over. Man hadde undervurdert de problemer som grunnens tilstand skulle by på. Dette skulle føre til flere uhell med utglidninger m.v, ikke minst på prins Christians bastion. (Widerberg 1934: 136ff)
1741 - 1742
Omfattende fundamenteringsarbeider og ombygging av bastionen. Man måtte fjerne jorden helt ned til fjellet og avsprenge dette i avsatser, slik at et fundament av tømrede steinkister kunne hvile horisontalt uten å risikere å gli på skråfjell. Steinkistene måtte festes med jernankere innstøpt med bly i fjellet. De ble fylt med gråstein og overdekket med tømmer. Oppå dette ble vollen lagt med mellomlag av flettverk. (Widerberg 1934: 138)
1802
0008 Laboratorium oppført i bastionen.
1991 - 1993
Justering av terreng til opprinnelig profil. Tilsåing av ny gressbakke og anlegg av spaserveier på hovedvoll og fossebre. Utplassering av voll-lavetter med skyts.

Ingen treff