Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1075 Nordre kontregarde

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Nordre kontregarde
Inventarnummer 1075
Byggeår 1737–52
Opprinnelig bruk Verk til dekning av fasene på Gyldenløves bastion
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus
Verneomfang Hele kontregarden
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Kontregarde med rektangulær grunnform, løper ut i vollgraven mellom de to søndre bjørner (1068). Fremstår som en ren voll uten brystvern eller annen detaljering. Forbindelse til 1074 Nordre ravelin med gangbro.  

1737 - 1743
Flere kontregarder anlagt. 1075 påbegynt foran Gyldenløves bastions høyre fase, for enden av vanngraven. Utenfor denne nordre kontregarde ble påbegynt oppførelsen av en ny bjørn. (Widerberg 1934: 150)
1752
I arbeidsrapporten for året heter det: I dette år er den nye nordre polygons hoved- og utenverker – som i de foregående år er blitt forsynt med fundamenter og ført et stykke i høyden – mestendels til deres fulle høyde blitt oppført, så og den foranliggende ravelin, samt den for det nordre bolverkspunkt liggende kontregarde. (Widerberg 1934: 154)
1790
I november dette år fikk Gedde ordre om å innsende en rapport om festningsverkenes tilstand, mangler og hvordan manglene kan avhjelpes. I rapporten foreslår han utmudring av hovedgraven, avsondring av ravelinet fra kontregarden og forhøyelse av kontragarden, anlegg av en ny kontragarde samt anlegg av en dekket vei og avantfossé. Han foreslår også palisadering av bl.a. kontregarder. (Widerberg 1934: 181)
1801
I anledning av krigen mot England fikk Gedde i mai d.å. gjennom kommanderende general ordre fra kronprinsen om gjennomføring av en rekke av de tiltak han ti år tidligere hadde foreslått. Dette gjaldt bl.a. forhøyelse av nordre kontregarde, og oppføring av en høy bonett ved den enden som vender mot Glomma. (Widerberg 1934: 182f)
1804
1075 forhøyet og skilt fra 1074 Nordre ravelin. Kontregardegraven utgravet østover i 280 meters lengde. (Widerberg 1934: 185)
1811
Bonetten for enden av kontregarden gled ut. (Widerberg 1934: 186)
1812
Istedenfor bonetten ble det oppført traverser langs kontregardelinjen. Den ytre dosering av kontregarden styrtet ned og forvoldte et stort ekstraarbeid. (Widerberg 1934: 186)
1813
Nordre og østre kontregarder palisadert. (Widerberg 1934: 188)

Ingen treff