Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0024 Artillerigården

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Artillerigården
Inventarnummer 0024
Byggeår 1733
Opprinnelig bruk Tøyhus for artilleriet
Nåværende bruk Pensjonat
Antall etasjer
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen har som flere av forsvarseiendommene i Fredrikstad undergått vidtrekkende endringer. I dette tilfelle har den også gitt rom for svært ulike formål: slaveri, kaserne og tøyhus. De ulike formål er på forskjellige måter reflektert i bygningen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granitt. Bruddsteinsgrunnmur på tømmerfiåte. Opprinnelig bjelkelag over jordgulv, nå støpt gulv på kultlag, med terrasso i trappeganger. Oppfylt med lettklinker og isolert  
Bæresystem 1. etasje: Bruddsteins granittmurer med bærende midtvegg, overhvelvet med parallelle teglstenshvelv 2. etasje: Bærende teglvegger i yttervegg og korridorvegger. Trebjelkelag med bordgulv Oppfôret tregulv med banebelegg. Påstøp med terrassopuss i trapper og korridorer. Himling er pusset, panelt eller platekledd.  
Vegger Utvendig spekket tegl i 2.etasje. Spekket granittmur i 1. etasje. Innvendig pusset og malt. Innvendig bærende vegger og andre delevegger av pusset tegl. Carl Johans monogram og årstallet 1825 i gavlen. 1990 Nytt elektrisk vannopplegg  
Vinduer Firerams, koblede krysspostvinduer av tre med 2×2 ruter i øverste rammer og 2×4 sprosser i nederste rammer. Takvinduer med aluminiumsbeslag og vippehengsler og løse, aluminiums-sprossesystemer  
Dører Tofiøyede, panelte tredører med vindusfelt over. Utvendig tofiøyede smidde jernlemmer.  
Tak Saltak tekket med tegl  
Piper Tre murte piper  

1733
Oppført som artilleriets tøihus eller feltartillerihuset (Widerberg 1934: 134, Hals 1934: 275).
1825 - 1826
Beskrives som en enetasjes gråstensbygning, hvori to forstuer og fem værelser, alle med jernkakkelovner. Bygningen helt omsluttet av et plankegjerde. (Statens bygninger 1825/26)
1825
Bygningen ombygget til fengsel for festningsslavene. (Øgar Svendsen 1988: 111) Det var ved denne anledning at Carl Johans monogram og årstallet 1825 ble påført gavlen. Antagelig var det ved denne utbedringen av de rundbuede vinduene i underetasjen ble skiftet ut med rektangulære.
1841 - 1842
Ved kgl.res. av 11. august ble det for å skaffe mere plass for slavene bygget en overetasje av tegl på gråstensmurene. Arbeidet ble visstnok utført vinteren 1841–42. (Hals 1937: 275f)
1842 - 1843
Beskrives nå som en toetasjes bygning med første etasje av gråsteinsmur og med murt hvelv, og med annen etasje av teglmur. Loftsetasjen er ved panelte bindingsverksvegger innrettet til sovelokaler for slaver. I alle bygningens etasjer has tre rom for fanger samt to forstuer. I forbindelse med bygningen tre latrinebygninger av samme slags mur og høyde som hovedbygningen og med utgang fra de forskjellige etasjer. Bygningen er omgitt av et plankeverk. (Statens eiendommer 1842/43)
1848
Festningsslavene overført til Akershus. Bygningen etter dette benyttet som kaserne. (kilde: Dag Strømsæther)
1862
Beskrives å være to etasjer høy hvorav nederste etasje er av gråsten og overhvelvet med to langsgående murstenshvelv; annen etasje er av mursten. Den inneholder to forstuer, seks store og seks mindre rom –hvori fem jernkakkelovner – samt tre store rom i loftsetasjen og seks priveter. I et stort rom i bygningens østre ende i annen etasje er innrettet flre rom, hvori kakkelovner, og i første et mindre rom til kjøkken med komfyr. Disse rommene brukes som garnisonssykehus, den øvrige del av bygningen brukes av Arsenalet.
1880
De samme deler av bygningen som i 1862 brukes stadig som garnisonssykehus, resten av bygningen brukes til depot for Smaalenenes bataljon og Arsenalet.
1896
Beskrives på dette tidspunkt å inneholde åtte store og seks mindre rom med tre store rom i loftsetasjen. Det midterste loftsrom er avdelt med panelvegg i én gang og seks mindre rom. Bygningen er innrettet til kaserne for 2. Feltartillerikorps. (Statens eiendommer 1898)
1900 - 1902
Vann og vask innlagt i rom i 2. etasje. Et gjerde omdannet til pusseskur. (Statens eien dommer 1903–04)
1912 - 1914
To offisersværelser avdelt. Elektrisk lys innlagt i underoffisersmessen og på gårdsplassen. Fire vaskerom istandsatt med vann, servanter og gulv Vannspring oppsatt på gårdsplassen. (Statens eiendommer 1916)
1915 - 1916
En delevegg i vestre rom i annen etg. tatt ned. I underoffisersmessen oppsatt brannmur; tre etasjeovner ombyttet med magasinovner. Elektrisk lys innlagt i alle rom. (Statens eiendommer 1916)
1967
Omlagt taktekking og montert takventialtor for sanitærrommene. (HER)
1968
Skiftet dører på loft. Montert brannmelderanlegg. (HER)
1972
Flislagte vegger i dusjrom m.m. (HER)
1975
Flyttet sentralen for brannmelderanlegget til 0026. (HER)
1990
Nytt elektrisk vannopplegg (HER)
1994
Innredet oppholdsrom, nye takvinduer, takrenner (HER)
2003 - 2006
Oppussing av rom til bruk som pensjonat.
2009 - 2010
Omfattende tekniske sikkerhetsoppgraderinger av el.- og brannvernforhold.

Ingen treff