Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1068 Søndre bjørn

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Søndre bjørn
Inventarnummer 1068
Byggeår 1709–25
Opprinnelig bruk Samme
Nåværende bruk Demning som sikrer høyere vannstand i festningsgraven enn i elven
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele bjørnen
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem To murte demninger, den ene for hovedgraven, den andre for kontregardegraven. Begge er av bruddstein med kjerne av klinker, saltakformet overdekning av avrettet betong. Begge har teglmurt midttårn med kvadratisk grunnplan og avdekning av skiferheller. Opprinnelig har også hovedvolumet vært avdekket med skiferheller.  

1663
I regnskapet nevnes et bolverk mellom elven og den nye søndre grav. Bolverket var en provisorisk demning, som skulle gjøre tjeneste i påvente av en murt vannbjørn. (Widerberg 1934: 49)
1681
I en rapport opplyses at festningsgraven ennå ikke er ferdig, da det ikke er besluttet om man skal la vannet fra elven omslutte festningen, eller forsyne graven med en vannbjørn ved hver ende. Det siste er best, da høydeforholdene tilsier at elven bare ville nå opp til kynetten (den dype rennen i bunnen av graven). Grunnforholdene gjør det da heller ikke tilrådelig å gjøre graven dypere. Gravsidene bør bekles for å hindre at det ved hvert regnvær skylles jord ned i graven. (Widerberg 1934: 60)
1709
Arbeidet på bjørnen begynte. Vannet ble avdemmet og fundamentet lagt. Året etter ble det kjørt frem endel stein, men så ble alt arbeid med bjørnen stilt i bero. (Widerberg 1934: 98)
1719
Arbeidet tatt opp igjen. Hensikten med arbeidet var å skaffe større vanndybde i festningsgraven, som helt til nå hadde ligget ganske grunn og uten fortifikatorisk verdi. Man nådde dette år ikke videre enn til å samle materialer og påbegynne pelingen for fundamentet. Gråsteinen ble utminert på Kongsten, og hellene til bjørnens avdekning ble brutt ved Holmestrand. (Widerberg 1934: 119)
1721
Murmester Leonhard Bomgaard hadde kontrakt på oppdraget. Bjørnen ble oppført av gråstein med en én alen tykk kjerne av klinker.
1722
Det lille tårnet på vannbjørnen var nå ferdig og ble prydet med en dreiet knapp med blikkbeslag. Halvparten av bjørnen var ferdigdekket med steinheller. (Widerberg 1934: 131)
1724
Det ble nå brutt endel steinheller på Landøya ved Christiania. Samme år ble det oppsatt en løs gråsteinsmur fra 1068 til hovedvollen og en lignende mur fra 1068 og langs elven til støtte for glasiet. (Widerberg 1934: 131)
1725
Bjørnen ferdig dekket med steinheller og forsynt med murankre av jern. (Widerberg 1934: 131)
1743 - 1748
Tilsvarende vannbjørn for kontregardegraven bygget. (Widerberg 1934: 150)
1980
Gjennomgripende reparasjon av begge vannbjørnene med spekking av fuger. De fikk en foreløpig overdekning med 8-10 cm betong.

Ingen treff